studijní program

Výrobní systémy

Fakulta: FSIZkratka: M2V-NAk. rok: 2011/2012

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N2344

Udělovaný akademický titul: Ing.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.

Klíčové výsledky učení

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
M-VSYVýrobní systémy106