Detail předmětu

Modulový projekt

FSI-GMPAk. rok: 2011/2012

Modulový projekt slouží k prohloubení a praktickému využití vědomostí nabytých během dosavadního studia formou projekční a konstrukční týmové práce na aplikačně zaměřených projektech z průmyslové a vědecko-výzkumné praxe.

Výsledky učení předmětu

Posluchači se naučí aplikovat teoretické znalosti na konkrétní praktické případy. Doplní si znalosti o praktické dovednosti v rámci studovaného oboru, zdokonalí se v komunikačních dovednostech, prezentaci, sebeprezentaci a týmové práci.

Prerekvizity

Předpokládají se teoretické znalosti získané během dosavadního studia, které se vztahují k zaměření modulového projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

S ohledem na konkrétní zadání
S ohledem na konkrétní zadání

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je udělen na základě obhajoby písemně zpracovaných výsledků projektu před jeho koordinátorem nebo pověřeným školitelem projektu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Připravit studenta k samostatné práci při řešení konkrétního úkolu v průmyslové praxi a naučit ho výsledky práce prezentovat a obhájit. Dalším cílem je připravit studenta k řešení diplomového projektu a k osvojení zásad práce na projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast ve cvičení. Neúčast se nahrazuje po dohodě s učitelem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2V-N magisterský navazující

    obor M-VSY , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah a průběh je individuální. Určuje ho garant předmětu.

1. Určení pracovních týmů a zadání projektu
2. - 5. Individuální rešerše a výpočty dle zadání
6. - 13. Zpracování technické dokumentace dle zadání