Detail předmětu

Metodika konstruování

FSI-GM0Ak. rok: 2011/2012

Předmět prohlubuje znalosti studentů z oboru stavby strojů o obecné principy a metodiku navrhování a konstruování strojů a technologických celků. Prezentuje metody výpočtu a dimenzování technických objektů, rozbory silových poměrů, práci s modely v procesu navrhování strojů. Velkou pozornost věnuje předmět detailním rozborům konstrukčních a výpočtových postupů použitých při realizaci jednotlivých strojů předních českých výrobců. V neposlední řadě seznamuje s principy tvorby výkresové a technické dokumentace výrobních strojů.

Výsledky učení předmětu

Absolvent má prohloubené znalosti z metodiky konstruování. Umí navrhnout plán realizace nové konstrukce a optimalizovat postup návrhu a konstrukce na základě analýzy možných řešení. Umí využívat výpočetní metody pro dimenzování technických objektů a práci s modely v procesu navrhování strojů. Orientuje se v principech tvorby technické dokumentace.

Prerekvizity

Student musí znát základy konstruování. Výpočetní metody z oboru konstrukce strojů. Konstrukční strojírenský 3D CAD software.

Doporučená nebo povinná literatura

MAREK, J. Integrovaný vývoj produktu. AUTODESK 2011, ISBN 978-80-254-6497-7
Schmidt, O. Das Fachwissen des Ingenieurs, VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1965

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouší se písemně a ústně. Zkouška se hodnotí počtem bodů.
Na základě počtu bodů se přiřadí hodnocení klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty vědomě a systematicky využívat metodiky konstruování v praxi. Na příkladech vypracovaných ve spolupráci s předními firmami demonstrovat výhody moderního inženýrského přístupu ke konstrukci strojů.
Podat základní informace o tvorbě technické dokumentace z hlediska požadavků technických norem, a zákonů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou doporučené.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program M2I-P magisterský navazující

  obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)

 • Program M2V-P magisterský navazující

  obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program M2V-N magisterský navazující

  obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Navrhování strojů
2. Práce s modely v procesu navrhování strojů
3. Výpočtové metody a dimenzování technických objektů
4. Rozbor silových poměrů v technických objektech
5. Technologičnost konstrukce
6. Vliv konstruktéra na ekonomickou efektivnost výroby stroje
7. Koncepce strojírenského výrobku z pohledu logistiky
8. Jakost stroje
9. Konstrukce stroje z hlediska bezpečnosti a ochrany uživatele. Ergonomie
10. Tvorba technické dokumentace
11. Případová studie Obráběcí stroj
12. Případová studie Tvářecí stroj
13. Případová studie Technologická linka