Detail předmětu

Němčina 3

FSI-N3Ak. rok: 2011/2012

Kurs je zaměřen především na výuku němčiny pro profesní účely, zahrnuje však i opakování základních gramatických a skladebných jevů obecného jazyka.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zopakují si základní gramatické a lexikální kompetence potřebné pro běžnou profesní komunikaci.

Prerekvizity

Kurs je určen pro studenty, kteří si osvojili základy obecného jazyka na úrovni, která odpovídá min. úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce. Účast v kursu není podmíněna absolvováním kursu N2.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních, vypracováním zadaných úkolů a absolvováním zápočtového testu. K získání zápočtu je třeba dosáhnout 60% z celkového počtu bodů v testu.

Jazyk výuky

němčina

Cíl

Cílem kursu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly, se kterými se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je pravidelně kontrolována. Absence může být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazena.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BO1-P bakalářský

    obor B-OBN , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program M2V-N magisterský navazující

    obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Straßenverkehr - Autoland Deutschland
2. Mit dem Auto unterwegs I
3. Mit dem Auto unterwegs II
4. Viertaktmotor
5. Mit dem Motorrad unterwegs
6. Mit dem Fahrrad unterwegs
7. Technik und Umwelt
8. Umweltschutz
9. Computer I
10. Computer II
11. Technik für Haushalt und Freizeit I
12. Technik für Haushalt und Freizeit II
13. Opakování, zápočtový test