Detail předmětu

Počítačová podpora výrobních systémů I (CAD/CAM)

FSI-GPIAk. rok: 2011/2012

Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s moderními počítačovými prostředky pro podporu výrobních systémů a to moderními metodami plánování a rozvrhování výroby za využití simulačních metod a metod AI.
Na příkladech jsou vysvětlovány nové metody a přístupy. Student získává ucelenou představu o problematice a návod jak řešit vlastní problémy. V průběhu semináře se zaměřujeme na řešení konkrétních problémů posluchačů.

Výsledky učení předmětu

Studenti získávají znalosti a praktické zkušenosti z využití moderních
přístupů pro plánování a rozvrhování.
Kurz umožní posluchačům připravit si simulační model a řešit vlastní
kapacitní, plánovací, projekční atd. problémy za využití moderních,
interaktivních, simulačních prostředků a AI.

Prerekvizity

Discrete Distribution, Continuous Distribution, Empirical Distribution. Random Number Generation, Random Number Streams. Random Variable Generation: Exponential Distribution, Uniform Distribution, Weibull Distribution, Triangular Distribution, Poison Distribution, Gamma Distribution. MS SQL Server, MS Access, SQL. Theory of Production Systems.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: Účast na cvičeních a odevzdaní semestrální práce

Jazyk výuky

čeština

Cíl

1. Moderní metody plánování a rozvrhování výroby - Studenti získávají
znalosti, které jim dovolí rozlišovat různé metody pro plánování a
rozvrhování výroby, aplikované do podnikových informačních systémů. 2.
Simulace a výroba - Kurz umožní posluchačům připravit si simulační model
a řešit vlastní kapacitní, plánovací, projekční atd. problémy za využití
moderních, interaktivních, simulačních prostředků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je prováděna dle rozvrhu na FSI, případnou zameškanou výuku lze individuálně konzultačně nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program M2V-N magisterský navazující

    obor M-VSY , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Moderní metody řízení materiálového toku: JIT (Just-in-Time) a TOC/OPT (Optimized Production Technology/Theory of Constraints)
- suboptimalizace, efekty zesilování výkyvů, integrální přístup řízením materiálového toku, JUST IN TIME, výroba v konkurenčních podmínkách, podmínky pro Just in Time, zavádění Just in Time, návrh výrobku a JIT Plánování výroby a JIT Kanban, automatizovaný systém pull, bod rozpojení objednávkou zákazníka, optimalizovaná výrobní technologie (OPT), úzká místa, přestavovací (seřizovací) časy, velikosti dávky, průběžné doby a priority, účetní náklady a výsledky hospodárnosti, sestavení optimálního výrobního schématu, zhodnocení filosofie TOC/OPT
- Integrace CAD/CAM/PPS - CIM
- Pokrokové metody plánování a rozvrhování (APS - Advanced Planning and Scheduling), hlavní druhy APS systémů
- Vysokorychlostní výroba (High Velocity Manufacturing)
- Příklad použití moderního plánovacího systému, snížení rozpracovanosti výroby
- Simulační technologie,perspektivy simulačních technologií
- Strategické plánování,manažerské řízení,operativní řízení
- Simulace a kapacitní management,vzájemná závislost funkcí kapacitního managementu a tradičně plánovací funkce
- Simulace jako nástroj pro plánování a rozvrhování výroby,Plánovací systémy na bází simulačních modelů
- Simulační přístup k řešení problémů plánování výroby
- FACTOR (FACTOR/AIM) - výrobní manager
- Model výrobního systému,výsledky simulace výrobního systému

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování případové studie.Cvičení na poč.:Praktická cvičení v laboratoři TEMPUS Ústavu výrobních systémů a robotů