Detail předmětu

Česká kultura, jazyk a průmysl

FSI-GCKAk. rok: 2011/2012

Seminář je zaměřen na seznámení zahraničních studentů s prostředím Fakulty strojního inženýrství, jako součásti Vysokého učení technického, s prostředím města Brna, jakož i s prostředím České republiky.

Výsledky učení předmětu

Umožňuje studentům získat povědomí o české společnosti a její kultuře. Značný důraz je kladen též na představení tuzemských strojírenských podniků v rámci exkurzí.

Prerekvizity

Komunikační schopnosti odpovídající jazykové úrovni A2 a základní znalosti technického jazyka.

Doporučená nebo povinná literatura

Svobodová, J. a kol.: Brno časem a prostorem, ISBN 978-80-85763-44-7
Historie České republiky [online], dostupné z: http://cr.ic.cz/
WWW stránky města Brna [online], dostupné z: http://www2.brno.cz/index.php?lan=de
Tučka, J.: Brno Historické zajimavosti města, ISBN 978-80-85763-43-0
WWW stránky Turistického informačního centra města Brna [online], dostupné z: http://www.ticbrno.cz/index.php
Tučka, O. a kol.: Brno – město uprostřed Evropy, ISBN 80-85763-26-5
Harna, J.; Fišer, R.: Dějiny českých zemí, 1995, ISBN - 80 - 7168 - 285 - 3

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je účast ve cvičeních a vypracování semestrální práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je prohloubení jazykových, interkulturních znalostí studentů nezbytných pro odbornou komunikaci s použitím relevantní slovní zásoby a interkulturních kompetencí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení jsou povinná. Kontroluje se účast. Neúčast je možno nahradit po dohodě s učitelem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2V-N magisterský navazující

    obor M-VSY , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní seznámení s FSI a VUT v Brně
2. Stručný přehled historie České Republiky
3. Stručný přehled historie města Brna a představení brněnského průmyslu
4. Prohlídka města Brna a jeho historických památek
5. Návštěva Muzea města Brna
6. Návštěva Moravského zemského muzea
7. Návštěva Technického muzea v Brně
8. Návštěva Moravského krasu
9. Návštěva průmyslového podniku I
10. Návštěva průmyslového podniku II
11. Návštěva průmyslového podniku III
12. Návštěva průmyslového podniku IV
13. Odevzdání semestrální práce a zápočet