doc. Ing.

Alena Tichá

Ph.D.

FAST, EKR – docent

+420 54114 8642
alena.ticha@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Řízení vybraných ekonomických procesů ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Analýza nákladů stavebních objektů v rámci životního cyklu, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Využití BIM pro facility management a certifikaci budov, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Ekonomické a manažerské procesy ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Management ekonomických procesů ve stavebnictví , zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Environmentální certifikace budov - vývoj a trendy, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Environmentální certifikace budov - situace v České republice, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Vybraná ekonomicko-manažerská hlediska ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Management správy nemovitého majetku, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Vliv environmentální certifikace budov při oceňování s ohledem na životní cyklus stavby, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Význam dobrovolných svazků obcí pro rozvoj regionu, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Pozice Facility managementu v České republice a zahraničí, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Optimalizace procesů přípravy, realizace a provozu stavebních projektů, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Snížení energetické náročnosti administrativních budov s podporou facility managementu., zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  Aplikace nástroje BALANCED SCORECARD v oblasti facility managementu, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Srovnání energetické a ekonomické efektivity vytápění objektů z tradičních a obnovitelných materiálů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Energetický management podniku jako součást facility managementu, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Využití helpdesku jako nástroje facility managementu pro zefektivnění firemních workflow, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Implementace systémů hospodaření s energií v podniku pomocí facility managementu, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Efektivní řízení procesů ve stavebnictví II, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Efektivní řízení procesů ve stavebnictví , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Aplikace multikriteriálního hodnocení pro pozemkové úpravy, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Analýza kvality služeb poskytovaných firmami pro facility management, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Hodnocení rizik v bezpečnosti práce - elektronická pomůcka do předmětu Pracovní inženýrství, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Ekonomické aspekty přípravy, realizace a provádění stavebních projektů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Způsoby měření vybraných stavebních konstrukcí - elektronická pomůcka do předmětu Ceny ve stavebnictví, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Mzdová mapa jako obraz struktury výdělků v odvětví stavebnictví, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Databáze a webový portál výdělků zaměstnanců ve stavebnictví , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2004

  1H-PK/15, Projekt optimalizace technicko ekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla , zahájení: 01.06.2004, ukončení: 31.12.2008
  Detail