Detail projektu

Aplikace nástroje BALANCED SCORECARD v oblasti facility managementu

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Cílem projektu je ukázat možnost využití nástroje Balanced Scorecard k měření výkonosti podniku a propojení na oblast facility managementu. Projekt se zaměří na rozšíření tradiční oblasti Balanced Scorecard o monitorování oblastí zahrnutých do integrovaného systému řízení. Jedná se o oblast řízení kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a také řízení podpůrných aktivit společnosti. Pomocí BS bude řešena v kombinaci oblast hlavních i podpůrných činností společnosti.

Označení

FAST-J-17-4364

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Výsledky

LABUDEK, L.; TICHÁ, A.; PRAK, M.; ROUDNÁ, V. Economic Comparison of Construction Costs of Buildings from Renewable Natural Materials and Traditional Materials in the Czech Republic. In 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION - CONFERENCE PROCEEDINGS. Záhřeb: Croatian Association for Construction Management, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, 2017. p. 310-317. ISBN: 978-953-8168-21-5.
Detail

ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A.; TICHÝ, Z.; LINKESCHOVÁ, D.; OSLÍKOVÁ, E. THE UTILIZATION OF INSTRUMENT BALANCED SCORECARD FOR FACILITY MANAGEMENT. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 1063-1071. ISBN: 978-619-7408-29-4. ISSN: 1314-2704.
Detail

LABUDEK, L.; PRAK, M.; ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A. ECONOMIC EVALUATION OF TRADITIONAL ENERGY SOURCES USED FOR HEATING OF ADMINISTRATIVE BUILDINGS IN THE CONDITIONS OF THE CZECH REPUBLIC. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 557-564. ISBN: 978-619-7408-25-6. ISSN: 2367-5659.
Detail