Detail projektu

Využití helpdesku jako nástroje facility managementu pro zefektivnění firemních workflow

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

O projektu

Cílem projektu je zmapování aktivního využívání Helpdesku zejména ve stavebních podnicích v České republice a jeho praktická aplikace do oblasti facility managementu. Projekt se zaměří na definování zásadních přínosů Helpdesku ve firmách a posouzení finanční náročnosti pronájmu licence a případné návratnosti z této investice. Snahou projektu je také poukázat na případné nedostatky tohoto software a navržení možnosti zlepšení.

Označení

FAST-J-16-3709

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Výsledky

ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A.; HANSLIANOVÁ, B. THE ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SAVINGS IN THE USE OF SECONDARY ENERGY PRODUCTS RESULTING FROM COAL COMBUSTION INTO CIVIL ENGINEERING. In 16th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2016, Book 4. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofie, Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, 2016. p. 149-156. ISBN: 978-619-7105-64-3. ISSN: 1314-2704.
Detail

ROUDNÁ, V.; ROSECKÁ, Z.; TICHÁ, A. VLIV FACILITY MANAGEMENTU NA OPTIMALIZACI NÁVRHU PROJEKTU. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, FAST, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

ROUDNÁ, V.; LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A. MANAGEMENT SKILLS OF CIVIL ENGINEERS AND FACILITY MANAGERS AS A TOOL TO STREAMLINE THE WORKING PROCESS. In 3 International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, 2016. p. 611-618. ISBN: 978-619-7105-72-8. ISSN: 2367-5659.
Detail

ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A.; PRAK, M.; ROSECKÁ, Z. MONITORING THE LIFE CYCLE COSTS OF GREEN BUILDINGS AND THEIR OPTIMIZATION IN TERMS OF FACILITY MANAGEMENT. In 16 International Multidisciplinary Scientific Geoconferences SGEM 2016. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific Geoconferences SGEM 2016, 2016. p. 457-464. ISBN: 978-619-7105-79-7. ISSN: 1314-2704.
Detail