Detail projektu

Optimalizace procesů přípravy, realizace a provozu stavebních projektů

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj vědeckého poznání v oblastech řešených studenty prvního ročníku doktorského studia na oboru Management stavebnictví. Portfolio řešených témat disertačních prací odráží současné výzkumné směřování oboru Management stavebnictví jak z pohledu investora, tak dodavatele. Budou rozvíjeny oblasti ekonomického hodnocení a hodnocení rizik projektů, finančního řízení spojeného s dlouhodobým majetkem v podniku a procesů řízení cen a kvality v rámci facility managementu.

Označení

FAST-S-18-5394

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Výsledky

HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; SABO, J. Economic evaluation of the brownfields revitalisation. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Volume 18, Ecology, Economics, Education and Legislation, Issue: 5.3. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM, 2018. p. 287-294. ISBN: 978-619-7408-48-5. ISSN: 1314-2704.
Detail

HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; PUCHÝŘ, B.; BUREŠOVÁ, E. Public interest within projects of trafficly significant water structures. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Volume 18, Ecology, Economics, Education and Legislation, Issue: 5.3. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM, 2018. p. 639-646. ISBN: 978-619-7408-48-5. ISSN: 1314-2704.
Detail

HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J. Methodical Approach for the Economic Evaluation of Specific Projects on Waterways. In 33rd International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Managerial Issues in Modern Business", Book of Proceedings. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Chorvatsko: Varazdin Development Entrepreneurship Agency, 2018. p. 103-108. ISSN: 1849-7535.
Detail

FUNK, T.; HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J. New Methodology for Railway Infrastructure Evaluation and its Impact. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Conference Series, 2019. p. 1-10. ISSN: 1757-8981.
Detail

HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; NAVRÁTIL, M. Sustainable Development in Public Investments. In International Scientific Conference "People, Buildings and Environment 2018 (PBE). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Velká Británie: IOP Conference Series, 2019. p. 1-7. ISSN: 1755-1307.
Detail

BUREŠOVÁ, E.; HROMÁDKA, V. STANOVENÍ HODNOTY PROJEKTU PRO NAVÝŠENÍ NEMOVITÉHO MAJETKU. Juniorstav 2019. Brno: VUT v Brně, FAST, 2019. s. 590-595. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

NOWAK, J.; MRŇOVÁ, Z.; TICHÁ, A. SPRÁVA KULTURNÍCH PAMÁTEK JAKO SOUČÁST FACILITY MANAGEMENTU. Juniorstav 2019. Brno: VUT v Brně, FAST, 2019. s. 551-556. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; KUSÁK, J. Impact of the Organization of the Association of Companies on the Economy of Participants. In 33rd International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Managerial Issues in Modern Business", Book of Proceedings. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Chorvatsko: Varazdin Development Entrepreneurship Agency, 2018. p. 61-70. ISSN: 1849-7535.
Detail