Detail projektu

Význam dobrovolných svazků obcí pro rozvoj regionu

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

O projektu

Výzkum bude probíhat paralelně. Část řešitelů se zaměří na doplnění relační databáze o nově vzniklé nebo zaniklé dobrovolné svazky obcí. Dále na zjištění potřeb obcí a jejich schopnosti zabezpečit bezpečnost obyvatelstva. Souběžně budou řešitelé zjišťovat informace, podmínky a kontakty umožňující podat žádost TAČR.

Označení

FAST-S-18-5195

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Výsledky

TICHÁ, A.; KOCOURKOVÁ, G.; HRABINCOVÁ, D.; VÁZLEROVÁ, M. WATER SUPPLY, SEWERAGE AND WATER PRICE IN THE CZECH REPUBLIC. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Volume 18, Ecology, Economics, Education and Legislation, Issue: 5.3. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 1007-1014. ISBN: 978-619-7408-48-5. ISSN: 1314-2704.
Detail

VAŇKOVÁ, L.; KOCOURKOVÁ, G. Voluntary associations of municipalities as one of the instruments of regional development. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Volume 18, Ecology, Economics, Education and Legislation, Issue: 5.3. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 999-1006. ISBN: 978-619-7408-48-5. ISSN: 1314-2704.
Detail

KOCOURKOVÁ, G.; HRABINCOVÁ, D.; TICHÁ, A.; LINKESCHOVÁ, D. Influence of Voluntary Associations of Municipalities on the Territory Development. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Conference Series, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

KOCOURKOVÁ, G.; VAŇKOVÁ, L. Financing the development of technical infrastructure in municipalities and micro-regions. In 18th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2018, Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 299-306. ISBN: 978-619-7408-72-0. ISSN: 1314-2704.
Detail

HRABINCOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; TICHÁ, A.; SEDLAŘÍKOVÁ, Z.; LINKESCHOVÁ, D. Voluntary Associations of Municipalities as One of the Technical Infrastructure Development Instruments in the Czech Republic. In International Scientific Conference "People, Buildings and Environment 2018 (PBE). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Velká Británie: IOP Conference Series, 2019. p. 1-8. ISSN: 1755-1307.
Detail

LINKESCHOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; ISTENČINOVÁ, N.; TICHÁ, A.; HRABINCOVÁ, D. Current Trends in Development of Public Services and Facilities in Municipalities of the Czech Republic. In 34th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "XVIII International Social Congress (ISC - 2018)", Book of Proceedings. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Chorvatsko: Varazdin Development Entrepreneurship Agency, 2018. p. 116-125. ISSN: 1849-7535.
Detail