Detail projektu

Srovnání energetické a ekonomické efektivity vytápění objektů z tradičních a obnovitelných materiálů

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2017-12-31)

O projektu

Podstatou projektu je vytvoření dvou srovnatelných projektů objektů z obnovitelných a tradičních materiálů, za účelem zjištění tepelných ztrát a enertegické náročnosti vytápění těchto objektů, a k následnému srovnání nákladů na jejich vytápění.

Označení

FAST-J-17-4610

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Labudek Lukáš, Ing. - hlavní řešitel
Tichá Alena, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Výsledky

LABUDEK, L.; TICHÁ, A.; PRAK, M.; ROUDNÁ, V. Economic Comparison of Construction Costs of Buildings from Renewable Natural Materials and Traditional Materials in the Czech Republic. In 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION - CONFERENCE PROCEEDINGS. Záhřeb: Croatian Association for Construction Management, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, 2017. p. 310-317. ISBN: 978-953-8168-21-5.
Detail

LABUDEK, L.; PRAK, M.; ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A. ECONOMIC ADVANTAGE ASSESSMENT OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES APPLICATION FOR HEATING OF ADMINISTRATIVE BUILDINGS IN THE CZECH REPUBLIC. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 495-502. ISBN: 978-619-7408-29-4. ISSN: 1314-2704.
Detail

LABUDEK, L.; PRAK, M.; ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A. ECONOMIC EVALUATION OF TRADITIONAL ENERGY SOURCES USED FOR HEATING OF ADMINISTRATIVE BUILDINGS IN THE CONDITIONS OF THE CZECH REPUBLIC. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 557-564. ISBN: 978-619-7408-25-6. ISSN: 2367-5659.
Detail

LABUDEK, L.; ROUDNÁ, V.; NOWAK, J.; TICHÁ, A. EVALUATION OF THE INFLUENCE OF THE DIFFERENT POSSESSIVE MODELS OF THE WATER INFRASTRUCTURE ON THE PRICE OF WATER IN THE CZECH REPUBLIC. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 117-124. ISBN: 978-619-7408-25-6. ISSN: 2367-5659.
Detail