Detail projektu

Energetický management podniku jako součást facility managementu

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Projekt bude zaměřen na podpůrné činnosti, které útvar facility managementu musí vykonat pro úspěšnou implementaci normy ISO 50001. Dále budou uvedeny přínosy energetického managementu pro podnik.

Označení

FAST-J-17-4427

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Prak Michal, Ing. - hlavní řešitel
Tichá Alena, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Výsledky

LABUDEK, L.; PRAK, M.; ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A. ECONOMIC EVALUATION OF TRADITIONAL ENERGY SOURCES USED FOR HEATING OF ADMINISTRATIVE BUILDINGS IN THE CONDITIONS OF THE CZECH REPUBLIC. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 557-564. ISBN: 978-619-7408-25-6. ISSN: 2367-5659.
Detail