Detail projektu

Analýza kvality služeb poskytovaných firmami pro facility management

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

O projektu

Cílem projektu je sledování kvality služeb poskytovaných jednotlivými firmami v oblasti facility managementu. Výsledek projektu bude použit pro nalezení vztahu mezi firmou, která danou službu poskytuje a kvalitou této služby. Výsledek projektu bude dále použit pro zpracování disertační práce.

Označení

FAST-J-13-2073

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Rosecká Zdenka, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Tichá Alena, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Výsledky

HANÁKOVÁ, Z.; TICHÁ, A. Hodnocení kvality služeb facility managementu. In Juniorstav 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

HANÁKOVÁ, Z.; TICHÁ, A. Facility management in chosen region in the Czech Republic. Nehnuteľnosti a bývanie, 2013, vol. 2013, no. 2, p. 27-30. ISSN: 1336-944X.
Detail