Detail projektu

Analýza nákladů stavebních objektů v rámci životního cyklu

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na analýzu nákladů stavebních objektů v rámci celého jejich životního cyklu. Pro problematiku stanovování, řízení a analýzy investičních a reinvestičních nákladů jsou klíčové oblasti dotýkající se procesu evaluace efektivnosti a rizik investičních projektů, projektového řízení staveb, analýzy rizik technických podmínek zadávací dokumentace a cenotvorby. Potenciál má také zapojení a zohlednění principů cirkulární ekonomiky a udržitelnosti.

Označení

FAST-S-23-8253

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)

Výsledky

MARVAN, P.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E. Risk management based on the best value approach and its application in conditions of the Czech Republic. Open Engineering, 2023, vol. 13, no. 1, p. 1-12. ISSN: 2391-5439.
Detail

GALJANIC, K.; MAROVIĆ, I.; HANÁK, T. Performance Measurement Framework for Prediction and Management of Construction Investments. Sustainability, 2023, vol. 15, no. 18, p. 1-20. ISSN: 2071-1050.
Detail

MAREK, M.; KOTRLA, J.; FEDROVÁ, E. PODNIKATELSKÁ REGIONÁLNÍ SPRÁVA – ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST PROSTŘEDNICTVÍM OTEVŘENÝCH INOVACÍ. Urbanismus a územní rozvoj, 2023, roč. 2023, č. 1, s. 56-60. ISSN: 1212-0855.
Detail

VAŘBUCHTA, P.; HROMÁDKA, V. Index of Residential Development: Evaluation of the Possibility of New Residential Construction Depending on the City Plan. Buildings, 2023, vol. 13, no. 12, p. 1-14. ISSN: 2075-5309.
Detail

JUSZCZYK, M.; HANÁK, T.; VÝSKALA, M.; PACYNO, H.; SIEJDA, M. Early Fast Cost Estimates of Sewerage Projects Construction Costs Based on Ensembles of Neural Networks. Applied Sciences - Basel, 2023, vol. 13, no. 23, p. 1-24. ISSN: 2076-3417.
Detail