Detail projektu

Analýza nákladů stavebních objektů v rámci životního cyklu

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

O projektu

Projekt je zaměřen na analýzu nákladů stavebních objektů v rámci celého jejich životního cyklu. Pro problematiku stanovování, řízení a analýzy investičních a reinvestičních nákladů jsou klíčové oblasti dotýkající se procesu evaluace efektivnosti a rizik investičních projektů, projektového řízení staveb, analýzy rizik technických podmínek zadávací dokumentace a cenotvorby. Potenciál má také zapojení a zohlednění principů cirkulární ekonomiky a udržitelnosti.

Označení

FAST-S-23-8253

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)