Detail projektu

Pozice Facility managementu v České republice a zahraničí

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

O projektu

Cílem projektu je zkoumat a porovnávat pozici facility managementu v České republice a v zahraničí. Snahou bude vytvořit jasné porovnání zásadních odlišností, ať už z hlediska legislativních požadavků a limitů, vzdělávacích příp. školících alternativ a také aplikace facility managementu v tržním prostředí. Pro řešení projektu se předpokládá zaměření se na jednu či dvě zahraniční země. Přístup a pozice facility managementu je v každé zemi jiný, stejně tak jako například životní úroveň či vyspělost dané země.

Označení

FAST-J-18-5335

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Výsledky

ROUDNÁ, V.; LEPKOVA, N.; MRŇOVÁ, Z.; TICHÁ, A.; PRAK, M. FACILITY MANAGEMENT AS A TOOL FOR OPTIMIZING OPERATING COSTS AND PROCESSES IN LITHUANIA AND IN CZECH REPUBLIC. In 18th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2018, Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 299-306. ISSN: 1314-2704.
Detail