Detail projektu

Management správy nemovitého majetku

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

O projektu

Projekt se bude zabývat především problematikou facility managementu v České republice. Snahou bude analyzovat poskytované služby v oblasti facility managementu v rámci správy nemovitostí. Mimo jiné bude také projekt zaměřen na sledování a vyhodnocení provozních nákladů na vybraných stavebních objektech.

Označení

FAST-J-19-5997

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mrňová Zuzana, Ing. et Ing. - hlavní řešitel
Nowak Jiří, Ing. - spoluřešitel
Tichá Alena, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Výsledky

NOWÁK, J.; MRŇOVÁ, Z.; TICHÁ, A.; TICHÝ, J.; VÁZLEROVÁ, M. Differences in the Cost Calculation for Construction Work, RoadTransport and Water Supply. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Conference Series, 2019. p. 1-9. ISSN: 1757-8981.
Detail

MRŇOVÁ, Z.; TICHÁ, A. Formy zajišťování facility managementu v různých organizacích na území České republiky. 22. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2020. Brno: VUT FAST, 2020. s. 1-6. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

NOWAK, J.; MRŇOVÁ, Z.; TICHÁ, A.; LINKESCHOVÁ, D.; VÁZLEROVÁ, M. Influence of water infrastructure operation models on water price. In 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2019. p. 297-304. ISBN: 978-619-7408-81-2. ISSN: 1314-2704.
Detail