Detail projektu

Aplikace multikriteriálního hodnocení pro pozemkové úpravy

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

O projektu

Podstatou projektu je vytvoření funkčního modelu pro aplikaci multikriteriálního hodnocení v oboru pozemkových úprav. Pro vypracování multikriteriální analýzy je potřeba identifikovat vstupní hodnoty vstupující do hodnocení, na jejichž základě se provede multikriteriální analýza. Existuje řada metod použití multikriteriální analýzy, proto je potřeba zvolit tu nejvhodnější.

Označení

FAST-J-13-2143

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vaculová Kateřina, Ing. - hlavní řešitel
Tichá Alena, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)