Detail projektu

Databáze a webový portál výdělků zaměstnanců ve stavebnictví

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)

O projektu

Cílem projektu je vytvoření MySQL databáze s možností aktualizace. Vstupem budou údaje o ceně práce poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Databáze bude přístupná na vytvořeném webovém portálu s možností rychlého vyhledávání a vytváření přehledů v podobě grafů a tabulek. Výsledek projektu bude dál použit pro sestavení mzdových map a ke zpracování disertační práce na téma Mzdové mapy jako obraz struktury výdělků v odvětví stavebnictví.

Označení

FAST-J-10-9

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Rieger Vlastimil, Ing. - hlavní řešitel
Tichá Alena, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2011 - 31.12.2011)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2011)

Výsledky

RIEGER, V.; TICHÁ, A. Database and web portal of employees earnings. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. p. 1-8. ISBN: 978-80-7454-013-4.
Detail

RIEGER, V.; TICHÁ, A. DATABÁZE A WEBOVÝ PORTÁL VÝDĚLKŮ ZAMĚSTNANCŮ VE STAVEBNICTVÍ. In Sborník anotací Juniorstav 2010. Brno: VUT v Brně, FAST, 2011. s. 335-335. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail