Detail projektu

Mzdová mapa jako obraz struktury výdělků v odvětví stavebnictví

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)

O projektu

Cílem projektu je rozšíření webového portálu výdělků o možnost zobrazení dat graficky pomocí mzdové mapy. Dílčím cílem bude aktualizace a doplnění nových dat do databáze výdělků. Předkládaný projekt navazuje na projekt FAST-J-10-9 řešený v roce 2010. Výsledek projektu poslouží ke zpracování disertační práce na téma Mzdové mapy jako obraz struktury výdělků v odvětví stavebnictví.

Označení

FAST-J-11-51/1453

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Rieger Vlastimil, Ing. - hlavní řešitel
Tichá Alena, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Výsledky

RIEGER, V. INTRODUCTION TO PAYROLL MAPS. In 8th International Bata Conference. Zlín: Tomas Bata University, 2012. p. 1-9. ISBN: 978-80-7454-013-4.
Detail

RIEGER, V.; TICHÁ, A. ÚVOD DO MZDOVÝCH MAP. In Sborník anotací Juniorstav 2012. Brno: VUT v Brně, FAST, 2012. s. 400-400. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail