Detail projektu

Implementace systémů hospodaření s energií v podniku pomocí facility managementu

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

O projektu

Cílem projektu je popsat implementaci normy ISO 50001 do řízení podniku. Tyto systémy hospodaření s energií jsou realizovány pomocí facility managementu, který je poté také udržuje.

Označení

FAST-J-16-3782

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Prak Michal, Ing. - hlavní řešitel
Tichá Alena, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)