Detail oboru

Power Electrical Engineering

FEKTZkratka: MN-EENAk. rok: 2019/2020

Program: Electrical, Electronic, Communication and Control Technology

Délka studia: 2 roky

Poplatek za studium: 2500 EUR/ročně pro studenty z EU, 2500 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace od: 20.7.2005Akreditace do: 31.7.2021

Profil

Dvouletý magisterský studijní obor Elektroenergetika (EEN) je zaměřen na výchovu inženýra se širokým základem znalostí teorie a praktických aplikací v oblasti celé elektroenergetiky. Oborové studium prohlubuje znalosti absolventa v problematice výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie, řízení sítí, kvality elektrické energie, elektrotepelné a světelné techniky, ekonomiky a obchodování s elektrickou energií a projektování tak, že je schopen jak řešit samostatně inženýrské problémy v uvedených oblastech, tak i ve vrcholových pozicích tyto oblasti řídit.
Student během studia rozšíří také své teoretické znalosti studiem předmětů teoretické nadstavby z oblasti vyšší matematiky a fyziky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si volí i odborné předměty z ostatních oborů magisterského studia FEKT VUT v Brně a dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací.
Absolvent má kvalifikované znalosti z oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a ekonomiky v rámci současných potřeb i budoucího rozvoje elektroenergetiky. Spektrum znalostí sahá od teoretických poznatků po praktické aplikace. Absolvent je kvalifikován v problematice elektroenergetiky. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe. Absolventi oboru se uplatní při výzkumu, vývoji, projekci a provozu náročných zařízení v elektroenergetice, silnoproudé elektrotechnice i v průmyslu. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni zastávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá kvalifikované znalosti z oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie v rámci současných potřeb i budoucího rozvoje elektroenergetiky. Spektrum znalostí sahá od teoretických poznatků po praktické aplikace. Absolvent je kvalifikován v problematice elektroenergetiky. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe. Absolventi oboru se uplatní při výzkumu, vývoji, projekci a provozu náročných zařízení v elektroenergetice, silnoproudé elektrotechnice i v průmyslu. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni zastávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent získá kvalifikované znalosti z oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie v rámci současných potřeb i budoucího rozvoje elektroenergetiky. Spektrum znalostí sahá od teoretických poznatků po praktické aplikace. Absolvent je kvalifikován v problematice elektroenergetiky. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe. Absolventi oboru se uplatní při výzkumu, vývoji, projekci a provozu náročných zařízení v elektroenergetice, silnoproudé elektrotechnice i v průmyslu. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni zastávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NSVTLighting technologyen5PovinnýzkP - 26 / L - 26ne
NELEPower Plants and Heating Power Stationsen6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 4 / Cp - 4 / L - 18ano
NPRSPower transmission networksen6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 16 / Cp - 4 / L - 6ne
NTVNHigh voltages technologyen6Volitelný oborovýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / L - 14ne
NMZELow power electrical sourcesen5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 6 / L - 20ano
NEZAPower Energetic Equipmentsen5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / Cp - 14ne
NMAUBookkeeping for managersen2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ne
NKPTCulture of Speech and the Generation of Textsen4Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39 / COZ - 13 / COZ - 13ne
NCJ1Czech language 1en2Volitelný všeobecnýzkCOZ - 26ano
NPOUDouble-Entry Bookkeepingen4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ne
NEMEElectromechanical Systemsen3Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
NEIDElectronics in Germanen2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ne
NPOMManagement Minimumen4Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ne
NMENMicroelectronics in Englishen3Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ne
NPSYPower Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
NEPOProfessional Successen2Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26ne
NDREDifferential equations in electrical engineeringen5Teoretická nadstavbazá,zkP - 39 / CPP - 13ne
NMFYModern Physicsen5Teoretická nadstavbazkP - 39 / COZ - 13ne
NFPLPlasma Physics and Diagnosticsen5Teoretická nadstavbazkP - 26 / Cp - 12 / L - 14ne
NPSOProbability,statistics,operations researchen5Teoretická nadstavbazkP - 26 / COZ - 4 / CPP - 20 / O - 2ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NELTElectrical heat technologyen5PovinnýzkP - 26 / COZ - 10 / L - 16ne
NESVSubstations and Linesen6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 18 / Cp - 9 / L - 12ne
NPRJTransient Phenomenaen6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 27 / Cp - 12ne
NOSVLighting systemsen5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / Cp - 6 / L - 20ne
NJELNuclear Power Planten5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / COZ - 4 / L - 22ne
NPQ1The power quality and EMC en5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / COZ - 2 / Cp - 4 / L - 20ne
NAZEAlternative energy sourcesen5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / L - 26ano
NFIPCompany Financial Systemen5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / COZ - 26ne
NPKSComputer and Communication Networksen5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ne
NEISEcological information systemsen5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / Cp - 8 / O - 5ne
NERPElectrical Controlled Drivesen6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / Cp - 26ne
NMAUBookkeeping for managersen2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ne
NKPTCulture of Speech and the Generation of Textsen4Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39 / COZ - 13 / COZ - 13ne
NCJ2Czech language 2en4Volitelný všeobecnýzkCOZ - 39ne
NPOUDouble-Entry Bookkeepingen4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ne
NEPOProfessional Successen2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ne
NTPRTechnical Lawen3Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39ne
NMEMElectromagnetic field modelingen5Teoretická nadstavbazá,zkP - 13 / Cp - 39ne
NMATMatrices and tensors calculusen5Teoretická nadstavbazá,zkP - 26 / CPP - 18 / O - 8ne
NMNMModern Numerical Methodsen5Teoretická nadstavbazá,zkP - 39 / CPP - 13ano
NNDDNon-destructive diagnostics and physics of dielectricsen5Teoretická nadstavbazkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ne
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NJH4Angličtina pro pokročiléen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJH3Angličtina středně pokročilé studenty en6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJA4Business Englishen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJA3English Everyday Conversationen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJN5German for Advanced Studentsen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJN1German for Beginnersen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJN3German for Intermediate Students I.en6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJN2German for Lower-Intermediate.en6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJH2Headway Pre-Intermediateen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJA9Professional English for Electr. Engineering and Comp. Scienceen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJN8Professional Germanen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJA2Reading Skillsen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJR1Russian for Beginnersen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJR2Russian Pre-Intermediateen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJS1Spanish for Beginnersen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJS2Spanish for Lower-Intermediate Studentsen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NUINArtificial Intelligenceen5Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 26ne
NMEZDistribuční a průmyslové sítěen, cs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 16 / L - 4ne
NEELEconomy of Electrical Power Engineeringen5Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 7 / Cp - 6ne
NRESPower Systems Controlen6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 8 / Cp - 18ne
NMPNSemestral Projecten2PovinnýklPR - 39ne
NPSDDesign of power and data networksen, cs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 21 / L - 12ne
NDELDiagnostics in electricity industryen5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / COZ - 8 / L - 18ne
NAELElectric Arc Applicationen5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / COZ - 14 / L - 12ne
NIPEFlexible AC Transmission Systemsen5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / Cp - 14ne
NIRSInformation and Control Systems in Power Engineeringen5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26ne
NISYIntegrated protection systemsen5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 4 / L - 16ne
NMESMunicipal and industrial power networksen5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / COZ - 22 / Cp - 4ne
NVPESome chosen issues of power engineeringen5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / COZ - 20 / Cp - 6ne
NNPEUnconvention Conversionsen5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / L - 14ne
NPMEComputer modelling in power electrical engineering.en6Volitelný mimooborovýzá,zkCp - 65ne
NDJZDiagnostics and electrical equipments protectionsen6Volitelný mimooborovýzkP - 13 / Cp - 4 / L - 22ne
NDESElectromechanical System Dynamicsen6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
NOSEOptical Networksen5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ne
NSNVSensors of nonelectrical Quantityen6Volitelný mimooborovýzá,zkP - 39 / L - 26ne
NMAUBookkeeping for managersen2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ne
NKPTCulture of Speech and the Generation of Textsen4Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39 / COZ - 13 / COZ - 13ne
NCJ3Czech language 3en2Volitelný všeobecnýzkCOZ - 26ano
NPOUDouble-Entry Bookkeepingen4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ne
NEMEElectromechanical Systemsen3Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
NEIDElectronics in Germanen2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ne
NPOMManagement Minimumen4Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ne
NMENMicroelectronics in Englishen3Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ne
NPSYPower Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
NEPOProfessional Successen2Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NMSNDiploma Thesisen30PovinnýVD - 117ne
NXMNProfessional Practiceen0PovinnýPX - 80ne
NMAUBookkeeping for managersen2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ne
NKPTCulture of Speech and the Generation of Textsen4Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39 / COZ - 13 / COZ - 13ne
NCJ4Czech language 4en2Volitelný všeobecnýzkCOZ - 26ne
NPOUDouble-Entry Bookkeepingen4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ne
NEPOProfessional Successen2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ne
NTPRTechnical Lawen3Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39ne
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NJH4Angličtina pro pokročiléen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJH3Angličtina středně pokročilé studenty en6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJA4Business Englishen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJA3English Everyday Conversationen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJN5German for Advanced Studentsen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJN1German for Beginnersen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJN3German for Intermediate Students I.en6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJN2German for Lower-Intermediate.en6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJH2Headway Pre-Intermediateen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJA9Professional English for Electr. Engineering and Comp. Scienceen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJN8Professional Germanen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJA2Reading Skillsen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJR1Russian for Beginnersen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJR2Russian Pre-Intermediateen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJS1Spanish for Beginnersen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
NJS2Spanish for Lower-Intermediate Studentsen6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne