Detail předmětu

Nuclear Power Plant

FEKT-NJELAk. rok: 2019/2020

Předmět je určen pro studenty, kteří se chtějí věnovat práci v oblasti jaderné energetiky. Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými partiemi z jaderné fyziky, které jsou nutné k pochopení základních fyzikálních procesů v jaderném reaktoru, s typy průmyslově využívaných jaderných reaktorů, s problematikou provozu jaderného reaktoru a výměny paliva v jaderném reaktoru, s charakteristikami jaderně eneregtického zařízení, údržbou a diagnostikou v jaderné elektrárně a s problematikou provozu pomocných zařízení.

Výsledky učení předmětu

Seznámení s vybranými partiemi z jaderné fyziky, které jsou nutné k pochopení základních fyzikálních procesů v jaderném reaktoru, dále s problematikou provozu jaderného reaktoru a výměny paliva v jaderném reaktoru, s charakteristikami jaderně eneregtického zařízení, údržbou a diagnostikou v jaderné elektrárně a s problematikou provozu pomocných zařízení.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia oboru Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika a znalosti na úrovni předmětu Energetická zařízení.

Doporučená nebo povinná literatura

Raček, J.: Jaderné elektrárny. (CS)
Lamarsh, J.R. Introduction to Nuclear Engineering (EN)
Reuss, P. Neutron Physics (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Úvod. Úloha jaderných elektráren v elektrizační soustavě. Školní reaktor VR-1. Vybrané kapitoly ze základů jaderné a neutronové fyziky. Fyzika jaderných reaktorů. Reaktor v provozních podmínkách. Klasifikace a typy jaderných reaktorů. Tlakovodní reaktor VVER. Tlakovodní reaktory západní koncepce. Rychlé reaktory. Celková koncepce jaderné elektrárny. Bezpečnost provozu jaderných elektráren.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými partiemi z jaderné fyziky, které jsou nutné k pochopení základních fyzikálních procesů v jaderném reaktoru, dále s problematikou provozu jaderného reaktoru a výměny paliva v jaderném reaktoru, údržbou a diagnostikou v jaderné elektrárně a s charakteristikami jaderně eneregtického zařízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-EEN , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

22 hod., povinná

Vyučující / Lektor