Detail předmětu

Angličtina pro pokročilé

FEKT-NJH4Ak. rok: 2019/2020

Standardní kurs angličtiny pro pokročilé studenty zaměřený na obecnou i odbornou angličtinu a na rozvíjení jazykových dovedností. Psaní esejí, příprava samostatných vystoupení, prezentacé. Literatura: International Express:Upper-Intermediate, The Course in Electrical Engineering a sada materiálů pro profesní angličtinu vytvořená na ÚJAZ FEKT.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Gramatika je zpracována do hloubky v oblasti výslovnosti, pochopení čtení, slovíček a ustálených jazykových výrazů. Užití každodenních společenských výrazů a idiomů je nedílnou součástí kursu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Adrian Wallwork, International Express:Upper-Intermediate, Oxford University Press, 2004.
Sada technických textů
Samostatná domácí příprava:www.feec.vutbr.cz/et

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výukové metody zahrnují učebnice práce a praxe, poslech textů a skupinovou práci.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní 75% účast, průběžné plněni zadaných úkolů, test--maximální počet bodů za každý test je 20 + 5.
Zkouska pismena a ústní jsou 25 + 25, 6 credits

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Lekce 1, Roles and Relationships, str. 2-6
Lekce 1, Introductions and Greetings, str. 7-11
Lekce 2, Talking About the Past, str. 12-15
Lekce 2, Telephoning, str. 16-21
Review Lecke A, str. 22-23
Lekce 3, Plans and Predictions, str. 24-28
Lekce 3, Arrangements and Meetings, str. 29-33
Lekce 4, Communication, str. 34-38
Lekce 4, Understanding, Interrupting and Clarifying, str. 39-43
Review Lecke B, str. 44-45
Lekce 5, The Internet, str. 46-50
Lekce 5, Phrasal Verbs, str. 51-55
semestrální test
Lecke 6, Expressing Quantity and Time, str. 56-59
Lecke 6, Explaining Statistics, str. 60-65
Review Lecke C, 66-67
Lekce 7, Education Vocabulary, str. 68-72
Lekce 7, Organizing Information, str. 73-77
Lekce 8, Hypothesis and Explanation, str. 78-81
Lekce 8, Apologizing, str. 82-87
Review Lecke D, 88-89
Lekce 9, Food and Hospitality, str. 90-94
Lekce 9, Invitations and Arrangements, str. 95-99
Lekce 10,Predicting the Future, str. 100-104
Lekce 10,Prefixes, str. 105-109
semestrální test
*budou nahrazeny sadou speciálních materiálů

Cíl

Do sažení vyšší pokročilosti ve všech jazykových dovednostech tj. čtení, psaní, poslech a mluvení včetně obecně elektrotechnických témat. Studenti po slození zkoušky budou schopni všestranného dorozumění na úrovni, která je srovnatelná s mezinárodní zkouškou First Certificate in English. Navíc se budou orientovat v obecně elekrotechnických textech. Pozn.: Kurz je dvousemestrální.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-MN magisterský navazující

  obor MN-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor