Detail předmětu

German for Intermediate Students I.

FEKT-NJN3Ak. rok: 2019/2020

Kurs navazuje na předchozí studium na střední škole,příp. na absolvovaný kurz JN 2 (Němčina pro začátečníky)
Probíraná mluvnice je účinně využívána v poslechových a komunikativních aktivitách, zaměřených na běžné každodenní situace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby a poslechu.Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace.Umět informovat o svých zkušenostech.Umět zdůvodnit a vysvětlit.Umět informovat o svých plánech a úmyslech.Umět podat informaci a získat informaci.Schopnost pracovat s odbornými texty (čtení, porozumění, prezentace)

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a zkouška

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

L1 - Źivot ve městě a na venkově
Mluvnice: Stupňování příd. jmen a příslovcí
Vztažné věty
L2 - Auto. Orientace ve městě.
Mluvnice: Srovnání. Konjunktiv II (Würde + Inf.)
L3 - Cestování.země, obyvatelé,jazyky
Mluvnice:Ptéteritum smíšených sloves, spojky wenn a als, Plusquamperfektum
L4 - Kultura
Mluvnice:Futur I , předložky s 2. pádem
L5. - povolání. Práce. Školní systém
Mluvnice: Používání slovesa LASSEN
L.6 - Televize
Mluvnice: Infinitiv s ZU, krácení vedlejší věty,směrová příslovce hin- a her-
L.7 - Volný čas
Mluvnice: postavení NICHT ve větě (nicht brauchen -nicht müssen), vazby haben+zu+Inf, sein+zu+Inf., účelové věty
L.8 - Svátky.
Oslava vánoc a jiných rodinných svátků.
L.9 - Atomová energie. Odborný text.
Mluvnice: Trpný rod.stavové a průběhové pasivum
L.10 - Moje bydliště.
Mluvnice:Způsobová slovesa v trpném rodě, slovosledy
L.11 - Odborný text.
Mluvnice: Vztažné věty (pokračování)
L.12 - Historie Berlína
Mluvnice: Skloňování příd. jmen po určitém a neurčitém členu, tvoření jmen obyvatelských, spojka ABY (dass, damit), zájmenná příslovce tázací
L.13 - Moje představy o budoucím životě a práci
Mluvnice: Konjunktiv II (realer Konditional)
L.14 - Život v zahraničí, náboženství, rasizmus
L.15 - Mluvnice: Konjunktiv II (irrealer Konditional), spojka als ob
L.16 - Nemoci. Lidské tělo
Mluvnice: Přímá a nepřímá řeč
L.17 - Němčina.
Mluvnice. Vícečlenné spojky
L.11 -

Cíl

Příprava orientovaná na obecnou němčinu a zčásti i odbornou němčinu.
Pozn.:Kurz je dvousemestrální

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-MN magisterský navazující

  obor MN-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor