Detail předmětu

Professional Success

FEKT-NEPOAk. rok: 2019/2020

Kurz je jednosemestrový a jedná se v podstatě o projekt
úspěšného vysokoškoláka v tržním hospodářství.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost pohybovat se ve společnosti na úrovni vysokoškoláka po stránce nejen odborné, ale i společenské.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Sternberg, Robert J. - Cognitive psychology, 1999, Harcourt, Inc.
Networking For Professional Success, Regine P. Azurin, Copyright 2001-2002

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1.Pojem etika - obecný a ekonomický význam
2.Firemní identita, kultura, image jako prostředky implementace etiky do firemního prostředí
3.Projevy neetického chování - korupce,praní špinavých peněz,lobbying
4.Aspekty etického chování v mezinárodním podnikatelském prostředí
5.Podmínky pro podnikání v Evropě, kulturní odlišnosti
6.Právní aspekty podnikání
7.Komunikační dovednosti
8.Obchodní jednání
9.Společenské chování

Cíl

Posluchači se seznámí s pravidly společenského chování, se
základními právními předpisy a se zvyklostmi při obchodních
jednáních doma i v zahraničí. Do kurzu jsou zařäzena i
rétorická cvičení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-MN magisterský navazující

  obor MN-BEI , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-BEI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor