Detail předmětu

Technical Law

FEKT-NTPRAk. rok: 2019/2020

Občanské právo jako soubor osobních, osobnostních a majetkových práv a povinností. Pojem, struktura a formy dané základními zásadami, vztahy a právy včetně aplikace občanského práva hmotného a procesního.
Trestní právo, jeho struktura, základní zásady jakož i vlastní trestněprávní instituty.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Získání základní orientace a znalostí právního řádu ČR se zaměřením na soukré právo, práva duševního vlastnictví a vybraných částí práva trestního.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Občanskýb zákoník č. 40/1964 Sb.
Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb.
Trestní zákon č. 140/1961 Sb.
Trestní řád č. 141/1961 Sb.
Autorské právo č. 121/2000 Sb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Základní seznámeníse strukturou práva v ČR s bižším zaměřením na občanské právo, práva duševního vlastnictví včetně vybraných kapitol práva trestního.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-MN magisterský navazující

  obor MN-BEI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-BEI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor