Detail předmětu

Electromechanical Systems

FEKT-NEMEAk. rok: 2019/2020

Kurs je přednášen v angličtině a je určen pro zájemce, kteří se chtějí seznámit s anglickou terminologií a základními poznatky z elektrických strojů, přístrojů, pohonů a výkonové elektroniky. Elektromechanická přeměna elektrické energie. Energetická bilance, určení ztrát a účinnosti. Elektrické pohony a výkonová elektronika.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- zvládnout základy anglické odborné terminologie z oblasti elektrických strojů, přístrojů, výkonové elektrotechniky elektrických pohonů,
- popsat hlavní části elektrických strojů a v anglickém jazyce,
- vysvětlit princip činnosti elektrických strojů a přístrojů v anglickém jazyce,
- vysvětlit a popsat charakteristiky základních prvků výkonové elektroniky v anglickém jazyce,
- vysvětlit činnost základních obvodů výkonové elektroniky v anglickém jazyce,
- vysvětlit činnost stejnosměrného a střídavého elektrického pohonu v anglickém jazyce.
- připravit a přednést prezentaci odborného tématu v anglickém jazyce.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Hancock, N. N.:Electric Power Utilization,London, Pitman Press. 1989.
Majmudar, H.:Electromechanical Energy Converters,Allynaud Baron, USA. 1981.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Kontrolní testy - 20 bodů
Hodnocení laboratorních úloh - 15 bodů
Závěrečná zkouška 65 bodů

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Předmět si klade za cíl zvýšit kromě rozšíření odborných znalostí z elektromechaniky, elektrických pohonů a výkonové elektroniky, aktivní znalost anglického jazyka. Seznámit studenty s odbornou terminologií oboru a naučit je formulovat myšlenky a vyjadřovat se v anglickém jazyce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-MN magisterský navazující

  obor MN-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor