Detail předmětu

English Everyday Conversation

FEKT-NJA3Ak. rok: 2019/2020

Běžná konverzace, idiomy v mluveném jazyce, rozdíly mezi českým a anglickým jazykem, prezentace. Jde o specializovaný kurs. Prerekvizitou je zkouška z "Headway Intermediate" nebo "Headway Upper-Intermediate".

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získávají schopnost mluvit plynule anglicky a se sebedůvěrou, zvláště v méně užívaných situacích. Vyučovací hodiny pomohou zvýšit také vnímavost studentů v anglické konverzaci.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Friederike Klippel:Keep Talking,Cambridge University Press, 1984
Rob Nolasco:Conversation,Oxford University Press, 1987

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výukové metody zahrnují audiovizuální prezentace, každodenní konverzace a skupiny, práce ve dvojicích. Každý student má možnost podat ústní prezentace před svými vrstevníky v průběhu.

Způsob a kritéria hodnocení

40% semestrální test
60% zkouška

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Úvod do kursu
Plánování jednotlivých životních cílů
Hledání nejlepších řešení dané situace
Schopnost vzájemné komunikace na skupinové dovolené
Výběr nejzajímavějších míst pro zahraniční turisty
Výběr správné osoby do zaměstnání
Hodnocení NASA
Učení hovořit zpaměti
Posuňková řeč
Způsoby slušného chování
Společenské chování
Problémy lidí žijících v nové zemi
Ústní pohovor
Dárky a darování
Názory studentů na zvyky
Názory studentů na rodinný život
Rozhovory o emocích
Vynálezy
Schopnost vcítit se
Nejdůležitější věci dnešní doby
Nebezpečí budoucnosti
Osobní zodpovědnost
Konfliktní situace na letišti
Pozice sekretářky v práci
Plánování krátké dovolené
Závěrečný ústní pohovor

Cíl

Témata související s běžnou konverzací. Pozn.: Kurz je dvousemestrální.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-MN magisterský navazující

  obor MN-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor