Detail předmětu

Bookkeeping for managers

FEKT-NMAUAk. rok: 2019/2020

Manažerské účetnictví – pojem, cíl, obsah a struktura. Základní pojmy a kritéria účetnictví. Členění nákladů, výnosů a zisku v účetnictví a jejich dopad na daňové zatížení podniku. Vliv charakteru podnikání na účetnictví. Metodické otázky využití účetních údajů ve finančním řízení podniku.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost vést samostatně daňovou evidenci a orientovat se v ní.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Bookkeeping the Easy way, Wallace W. Kravitz, 1999

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Na základě výsledku písemného závěrečného testu, získá nebo nezíská posluchač zápočet z předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1.Manažerské účetnictví – pojem, cíl, obsah a struktura
2.Náklady, výnosy a zisk - základní ekonomické kategorie
3.Daň z příjmů FO, systém daňové evidence
4.Metody kalkulace
5.Rozpočetnictví
6.Poměrové ukazatele, cash-flow, bod zvratu, čistá současná hodnota, doba návratnosti
7.Podnik – založení, ovlivňující faktory, právní úprava, členění a zdroje financování majetku

Cíl

Seznámit posluchače se základy účetnictví, které je jedním z nástrojů vnitřního řízení podniku. Umožňuje na základě analýzy chování nákladů a výnosů hodnotit podnikové procesy a útvary, které procesy zabezpečují.
Naučit metody používané k zobrazování nákladů a jejich průběhu v souhrnu nebo sledování rozdílů –
odchylek oproti normovaným hodnotám
Seznámit se se základními nástroji řízení nákladů jako jsou kalkulace a rozpočty a jejich vztah k vnitropodnikovému účetnictví

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-MN magisterský navazující

  obor MN-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor