Detail předmětu

Management Minimum

FEKT-NPOMAk. rok: 2019/2020

Právní rámec podnikání fyzických a právnických osob, dle živnostenského zákona a obchodního zákoníku, typy právnické osoby podle českého práva. Účetnictví podnikatelů, finanční a daňový pohled, zobrazení majetku firmy, základy podvojného účetnictví, účetní výkazy a jejich vzájemná souvislost, související zákonné normy.

Výsledky učení předmětu

Orientace v problematice zakládání firem fyzických a právnických osob v ČR. Základní principy účetnictví, zobrazení základních hospodářských operací. Souvislosti účetnictví s daněmi.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Mullerová, L.:Double Entry Accounting I.,VŠE Praha 1997.
Kovanicová, D.:Poklady skryté v účetnictví. Díl I. Polygon, I. vyd., Praha 1997.
Obchodní zákoník.
Živnostenský zákon.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Seznámit posluchače přehledově se základním právním rámcem podnikání dle živnostenského zákona a obchodního zákoníku v ČR. Seznámit posluchače s principy podvojného účetnictví a se zobrazením hospodářských operací v něm. Zhodnotit vypovídací schopnost účetních výkazů. Poukázat na některé podstatné rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem na problematiku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-MN magisterský navazující

  obor MN-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EST , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor MN-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor