Detail oboru

Water Management and Water Structures

FASTZkratka: VAk. rok: 2018/2019

Program: Civil Engineering

Délka studia: 1.5 roků

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí.
Předměty tohoto programu jsou orientovány na problematiku navrhování, řízení a organizaci výstavby vodohospodářských staveb a objektů, provozování vodohospodářských staveb a systémů. Zahrnují i požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí včetně znalosti národní a Evropské legislativy v tomto oboru.
Získané znalosti v jednotlivých předmětech jsou aplikovány v problematice daného zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Absolvent získá potřebné vědomosti, které je schopen v závěru studia samostatně uplatnit při zpracování své diplomové práce, potvrzující jeho připravenost komplexně vyřešit technický problém v praxi.
Po absolutoriu je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje inženýrské působení v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Vodní hospodářství a vodní stavby má vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) z oblasti vodního hospodářství a vodních staveb a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním vodohospodářských staveb a objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Vodní hospodářství a vodní stavby získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CP001Balneotechnikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CR001Hydraulika podzemních vodcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CA004Matematika 5 (V)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CP003Operační a systémová analýzacs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 39ano
CR003Vybrané statě z hydrotechnikycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CS001Vybrané statě z vodního hospodářství krajinycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
CS002Geografické informační systémycs3PovinnýC1 - 26ano
CC001Hydrobiologie a ekotoxikologiecs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
CS003Úpravy odtokových poměrů povodícs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
CS004Vodohospodářská legislativacs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CP002Vodohospodářský managementcs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CS051Řízení vodohospodářských soustavcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265512ano
CR052Splaveniny ve vodních tocíchcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265512ano
CP053Vybrané statě z vodárenstvícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265512ano
CB054Aplikovaná fyzika (V)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265513ano
CR051Modelování ve vodním hospodářstvícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265513ano
CC052Složení a vlastnosti přírodních vod cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265513ano
CA058Základy variačního počtucs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265513ano
CZ054Inženýrská pedagogikacs2Povinně volitelnýP - 265514ano
CZ057Prezentační dovednostics2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135514ano
CZ056Psychologie ve firemní praxics2Povinně volitelnýP - 265514ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CR004Hydroinformatika 2cs3PovinnýklC1 - 26ano
CR005Matematické modelování ve vodním hospodářstvícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CP004Odborná exkurzecs3PovinnýVT - 120ano
CR002Provádění vodních stavebcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CR053Bezpečnostní objekty hydrotechnických stavebcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265518ano
CC053Procesy čištění odpadních vod cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265518ano
CS053Revitalizace a stabilita krajinycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265518ano
CP056Vybrané statě ze stokování a ČOVcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265518ano
CP054Čištění odpadních vod z průmyslucs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265519ano
CR056Protipovodňová ochranacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265519ano
CS052Přírodní způsoby čištění vodcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265519ano
CS054Diplomový seminář (V-VHK)cs2Povinně volitelnýC1 - 265520ano
CP055Diplomový seminář (V-VHO)cs2Povinně volitelnýC1 - 265520ano
CR058Diplomový seminář (V-VST)cs2Povinně volitelnýC1 - 265520ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Předměty
5512 CS051, CR052, CP053
5513 CB054, CR051, CC052, CA058
5514 CZ054, CZ057, CZ056
5518 CR053, CC053, CS053, CP056
5519 CP054, CR056, CS052
5520 CS054, CP055, CR058