Detail předmětu

Vybrané statě z vodárenství

FAST-CP053Ak. rok: 2018/2019

Zdroje pitné vody a jejich kategorizace, ochrana zdrojů, speciální metody úpravy vod, moderní technologie vúpraven vod, automatizace úpraven vod, balené úpravny.
Ztráty vody a technické prostředky pro lokalizaci skrytých úniků, hodnocení technického stavu distribučního systému, spolehlivost vodovodních sítí, riziková analýza vodárenských systémů, vývoj sektoru v ČR, současné mezinárodní vědecké projekty v oboru.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Schopnost orientace v nejnovějších technologických procesech úpravy pitné vody, v oblasti distribuce a ztrát vody, hodnocení technického stavu vodovodů, získat nejnovější poznatky z oboru vodárenství, seznámení s významnými vodárenskými soustavami v ČR a aktuálně řešenými mezinárodními projekty v oblasti výroby a distribuce pitné vody.

Prerekvizity

Chemie a technologie vody, Vodárenství

Korekvizity

Struktura a organizace oboru vodovodů a kanalizací v ČR -

Doporučené volitelné složky programu

Studium webových stránek vodárenských společností v ČR a dodavatelů technického zařízení pro vyhledávání skrytých úniků, účast na vybraných konferencích (Voda Zlín)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace doporučených výpočtových postupů a metod, prezentace fotografií a video sekvencí z reálných úraven vody a objektů vodovodů, předklady odborných zahraničních textů, účast na konferencích, exkurze u odborných firem.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence), odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech. Písemná a ústní část zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zdroje pitné vody a jejich ochrana
2. Nové směry v koagulaci a vločkování, inovace čiřičů s vločkovým mrakem
3. Nové filtrační materiály, nové typy filtrů,automatizace úpraven vod
4. Balené úpravny vody, membránové technologie úpravy vody
5. Ztráty vody, ukazatele ztrát vody
6. Technické prostředky pro vyhledávání úniků vody
7. Hodnocení technického stavu vodovodů
8. Plánování rekonstrukcí vodovodů, finanční plány obnovy
9. Kvalita vody v distribučních systémech
10.Analýza rizik věřejných systémů zásobování pitnou vodou
11.Spolehlivost vodovodních sítí
12.Řídící ventily - exkurze do společnosti ATJ Speciál
13.Výkonnostní ukazatele systémů zásobování pitnou vodou, technické novinky,konference a projekty oboru

Cíl

Cílem předmětu je souhrn aktuálních poznatků v oboru úpravy vody a distribuce pitné vody, rozšíření znalosti o nových speciálních technologiích úpravy vody a vybrané speciální statě z dopravy vody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zdroje pitné vody a jejich ochrana
2. Nové směry v koagulaci a vločkování, inovace čiřičů s vločkovým mrakem
3. Nové filtrační materiály, nové typy filtrů,automatizace úpraven vod
4. Balené úpravny vody, membránové technologie úpravy vody
5. Ztráty vody, ukazatele ztrát vody
6. Technické prostředky pro vyhledávání úniků vody
7. Hodnocení technického stavu vodovodů
8. Plánování rekonstrukcí vodovodů, finanční plány obnovy
9. Kvalita vody v distribučních systémech
10.Analýza rizik věřejných systémů zásobování pitnou vodou
11.Spolehlivost vodovodních sítí
12.Řídící ventily - exkurze do společnosti ATJ Speciál
13.Výkonnostní ukazatele systémů zásobování pitnou vodou, technické novinky,konference a projekty oboru

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání seminární práce S1 - popis a charakteristika vybrané vodárenské soustavy
2. Práce a konzultace na seminární práci S1
3. Práce a konzultace na seminární práci S1
4. Prezentace seminárních prací S1
5. Prezentace seminárních prací S1
6. Prezentace seminárních prací S1
7. Účast na konferenci VODA Zlín
8. Zadání seminární práce S2 - překlad a prezentace obsahu zahraničního odborného článku
9. Práce a konzultace na seminární práci S2
10.Práce a konzultace na seminární práci S2
11.Prezentace seminárních prací S2
12.Prezentace seminárních prací S2
13.Prezentace seminárních prací S2, zápočet.