Detail předmětu

Vodohospodářský management

FAST-CP002Ak. rok: 2018/2019

Základní principy teorie managementu (plánování, organizace, personální práce, kontrola) ve vztahu k moderním trendům a metodám. Obecná teorie a praktické zkušenosti managementu v oblasti ekologie a odvětví vodního hospodářství. Základy marketingu (orientace na zákazníka, marketingový mix, publicita atd.).

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Schopnost orientace v jednotlivýh oborech vodního hospodářství, zvládnutí základů projektového managementu, řízení rizik. Schopnost provádět základní technicko-ekonomické analýzy: analýza ztráta - zisk, bod zlomu, finanční analýza sběru domovního odpadu, čistá současná hodnota variant kanalizace, řízení dosažené hodnoty.

Prerekvizity

ekonomika stavebnictví

Korekvizity

Etika v podnikání, Psychologie managementu, Vodohospodářská legislativa

Doporučené volitelné složky programu

Studium doporučených webových stránek fimem působících ve vodním hospodářství, evropská a národní legislativa.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.Povinná účast na cvičeních, zpracování příkladů a seminární práce, kterou v závěru semestru prezentují. Zadání příkladů jsou zpracována v prostředí LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povolena pouze jedna omluvené absence), odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech. Písemná a ústní část zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1)Aktuální stav systému organizace a řízení VH v ČR.
2)Projektant a projekční firma ve vodním hospodářství.
3)Inženýrská činnost ve vodním hospodářství.
4)Stavební firma ve vodním hospodářství
5)Veřejná správa ve vodním hospodářství.
6)Provozní společnosti ve vodním hospodářství.
7)Konzultační a poradenská činnost ve vodním hospodářství
8)Obchodní činnost ve vodním hospodářství
9)Vodohospodářský výzkum, věda a školství.
10)Vodohospodář v průmyslu.
11)Příprava a řízení zahraničních projektů.
12)Úvod do krizového managementu.
13)Práce s veřejností ve vodním hospodářství.

Cíl

Základy plánovaní, organizování, management firmy, marketing produktů zaměřený na vodní hospodářství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1)Aktuální stav systému organizace a řízení VH v ČR.
2)Projektant a projekční firma ve vodním hospodářství.
3)Inženýrská činnost ve vodním hospodářství.
4)Stavební firma ve vodním hospodářství
5)Veřejná správa ve vodním hospodářství.
6)Provozní společnosti ve vodním hospodářství.
7)Konzultační a poradenská činnost ve vodním hospodářství
8)Obchodní činnost ve vodním hospodářství
9)Vodohospodářský výzkum, věda a školství.
10)Vodohospodář v průmyslu.
11)Příprava a řízení zahraničních projektů.
12)Úvod do krizového managementu.
13)Práce s veřejností ve vodním hospodářství.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, zadání seminární práce a prezentací.
2. Příklad - Analýza ztráta - zisk, bod zlomu, prezentace témat
3. Příklad - Finanční analýza sběru domovního odpadu, prezentace témat
4. Příklad - čistá současná hodnota variant kanalizace, prezentace témat
5. Příklad - řízení dosažené hodnoty, prezentace témat
6. prezentace témat, zápočet.