Detail předmětu

Odborná exkurze

FAST-CP004Ak. rok: 2018/2019

Exkurze je pořádána jako společné akce vodohospodářského oboru. Kromě vedoucího exkurze participují ještě další pedagogové, aby bylo možno k výkladům, poskytovaným provozovateli navštívených zařízení, poskytnout výklad specializovaného odborníka. Snahou je část exkurze cílit do nejbližších sousedících států – Rakouska, Slovenska, Maďarska nebo Polska. Jako cíl jsou vybírány význačné vodojemy, kanalizační čistírny, bazénové areály, moderní úpravy toků, nádrže a meliorační stavby. Dalším typem objektů jsou závody vyrábějící vodohospodářský sortiment.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student během týdenní exkurze rozšíří teoretické znalosti o praktické návštěvou vodohospodářkých objektů, staveb, závodů, firem a společností. Jde o exkurze na: čistírny odpadních vod, úpravny vody, bazény, liniové stavby, moderní úpravy toků, přehrady, hráze, jezy, závlahové a meliorační stavby, rybníky a rybníkářství, pozemkové úpravy a další.
Dalším typem exkurzí jsou závody vyrábějící vodohospodářský sortiment, kde student navštíví provoz daného podniku.

Prerekvizity

Hydraulika a hydrologie, Operační a systémová analýza, Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody, navrhování stavebních konstrukcí, stokování, čištění odpadních vod

Korekvizity

Nejsou požadovány.

Doporučené volitelné složky programu

Odborné semináře a konference.
Veletrhy a výstavy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Prezentace fotografií a video sekvencí z reálných vodohospodářských objektů.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na exkurzi, odevzdávání seminární práce ve stanovených termínech.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem odborné týdenní exkurze je rozšíření teoretických znalostí o znalosti praktické v oboru vodního hospodářství a vodních staveb. Jde především o návštěvy vodohospodářských objektů, firem a závodů se specializovaných výkladem odborníků a pracovníků působících v daném vodohospodářském oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

120 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Odborná exkurze probíhá první týden zimního semestru na lokalitách, které jsou vybírány podle zaměření jednotlivých vodařských ústavů. Výuka je rovnoměrně rozložena do celého pracovního týdne.