Detail oboru

Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství

FEKTZkratka: M1-EVMAk. rok: 2016/2017

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.7.2021

Profil

Obor Elektrotechnická výroba a management (EVM) magisterského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR) na FEKT VUT v Brně je zaměřen na výchovu inženýra pro elektrotechnickou praxi, k činnostem v řídicích a manažerských funkcích i k tvůrčí práci ve výzkumu a vývoji. Elektrotechnický průmysl využívá mnoho různých výrobních technologií od postupů u objemově rozměrných předmětů přes specializované postupy u miniaturizovaných objektů až po zcela unikátní technologie pohybující se na hranicích fyzikálních omezení. Toto široké spektrum postupů dává i široké možnosti volby jejich technického použití a ekonomického zhodnocení. Cílem oboru je příprava absolventů schopných samostatně řešit náročné technické problémy v elektrotechnické výrobě, mj. i v ekonomických souvislostech a s ohledem na kvalitu a ekologii výroby.
Obor EVM magisterského studijního programu lze začít studovat až po absolvování bakalářského studijního programu a s úspěšně vykonanou státní bakalářskou zkouškou, a to nejlépe ve studijním programu zaměřeném na elektrotechniku, informatiku nebo ekonomiku.
Odbornou výuku v oboru EVM zajišťuje především Ústav elektrotechnologie (UETE) FEKT VUT v Brně. Znalosti studentů jsou rozvíjeny v odborných předmětech se zaměřením na oblasti elektroniky a elektrotechniky, elektronických a elektrotechnických přístrojů a zařízení, projektování v systémech CAD, materiálů pro elektrotechniku, výrobních procesů a jejich řízení, diagnostiku, zkušebnictví, spolehlivost a řízení jakosti, projektování výroby, logistiku a ekologii, s výrazným podílem znalostí z ekonomie, managementu a marketingu. Skladba studijních předmětů umožňuje studentům orientovat se na oblast elektronických nebo elektrotechnických výrob. Své teoretické znalosti si student prohlubuje studiem předmětů teoretické nadstavby z oblasti vyšší matematiky a fyziky, pro rozšíření spektra svých vědomostí si volí i odborné předměty z ostatních oborů magisterského studijního programu EEKR na FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací. Vybrané předměty z oblasti ekonomiky, managementu a marketingu jsou zajišťovány pedagogy z Fakulty podnikatelské VUT v Brně.

Klíčové výsledky učení

Absolvent oboru má základní inženýrské znalosti a dovednosti z mnoha oborů elektrotechniky, jako jsou výpočetní technika, informační a řídicí systémy, automatizační a měřicí technika, a rozsáhlé znalosti a dovednosti z oblasti návrhových systémů s podporou počítačů, návrhu elektronických prvků a jejich aplikací, návrhu a výroby desek plošných spojů, povrchové montáže, z oblasti vývoje a konstrukce elektrotechnických výrobků, výrobních procesů, technologií a materiálů pro elektrotechniku, diagnostiky, řízení jakosti a ekologických souvislostí. Získá základní znalosti z oblasti ekonomiky, managementu a marketingu. Absolvent je podle užší profilace v odborných předmětech schopen samostatně řešit náročné úkoly zaměřené nejen na vývoj, návrhy a realizaci elektronických a elektrotechnických výrob, ale i na úkoly spojené s projektováním a logistickým zabezpečením výroby, diagnostikou a zkušebnictvím, řízením jakosti a spolehlivosti výrobků a s ekologií výrobního procesu. Znalosti z oblasti ekonomie, managementu a marketingu mu umožní orientovat se i v problematice řízení výroby a jejího ekonomického vyhodnocení.

Profesní profil absolventů s příklady

Obor profiluje absolventa k samostatné tvůrčí a řídicí práci v oblasti elektronických a elektrotechnických technologií a výrob. Absolvent studia nalezne uplatnění v elektrotechnické praxi, v tvůrčí práci, výzkumu a vývoji, ve výrobě, v řídících a manažerských funkcích v elektrotechnických firmách a společnostech, nebo může pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu. V oblasti elektrotechnické výroby nalezne uplatnění všude tam, kde jsou vyžadovány obecné znalosti z různých oborů elektrotechniky, výpočetní techniky, informačních a řídicích systémů, mikroelektroniky, automatizační a měřicí techniky a dále specializované znalosti z oblastí jako jsou moderní návrhové systémy s podporou počítačů, součástky a prvky, výrobní procesy a technologie, materiály pro elektrotechnický průmysl, řízení jakosti, projektování výroby, ekologie výrobních procesů a základy technické a ekonomické přípravy a řízení výroby.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MMAEMakroekonomiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
MMOTMontážní a propojovací technologiecs4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 8 / O - 5ano
MSVMStruktura a vlastnosti materiálůcs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / L - 14ano
MOZEObnovitelné zdroje energiecs, en5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MPNSPočítačové návrhové systémycs5Volitelný oborovýzkP - 26 / Cp - 22 / O - 4ano
MTMSTřírozměrné modelování a simulacecs4Volitelný oborovýzkP - 13 / Cp - 26ano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / Cp - 26ano
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
MESIEmbedded Systems for Industrial Controlen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XLS2Odborná aktivitacs, en2Volitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
MPSYPower Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XPRIProjektové řízenícs, en4Volitelný všeobecnýzá,zkCOZ - 39ne
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52 / Cp - 52ano
MAPIAplikované inženýrstvícs2Volitelný všeobecnýEX - 8 / EX - 8 / C1 - 18 / C1 - 18M-EVM ZLS VV Bano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52M-EVM ZLS VV Bano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52M-EVM ZLS VV Bano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52M-EVM ZLS VV Bano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13M-EVM ZLS VV Bano
MDREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnicecs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 39 / Cp - 13M-EVM TN matem.ano
MPSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5Teoretická nadstavbazkP - 26 / Cp - 18 / O - 8M-EVM TN matem.ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MMKGMarketingcs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
MVYPVýrobní procesycs6PovinnýzkP - 39 / COZ - 12 / L - 6 / O - 8ano
MZSEZáklady spolehlivosti elektrotechnických výrobcs5PovinnýzkP - 26 / Cp - 18 / L - 4 / O - 4ano
MAZEAlternativní zdroje energiecs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MKLMKlimatotechnologiecs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / COZ - 8 / Cp - 4 / L - 8 / O - 6ano
MMBAMateriály pro biomedicinské aplikacecs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MRSDŘízení a správa datcs4Volitelný oborovýzkP - 13 / Cp - 26ano
MAIOAnalogové integrované obvodycs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MDISDigitální integrované obvodycs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
MEICElektrické instalacecs5Volitelný mimooborovýklP - 26 / L - 20 / O - 10ano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XLS2Odborná aktivitacs, en2Volitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XPRIProjektové řízenícs, en4Volitelný všeobecnýzá,zkCOZ - 39ne
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / Cp - 26ano
XTPRTechnické právocs3Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39ano
MTOCTheory of Communicationen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52M-EVM ZLS VV Bano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52M-EVM ZLS VV Bano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26M-EVM ZLS VV Bano
MNANNanotechnologiecs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 26 / Cp - 6 / L - 7 / O - 13ano
MNDDNedestruktivní diagnostika a fyzika dielektrikcs5Teoretická nadstavbazkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ano
MMATMaticový a tenzorový početcs5Teoretická nadstavbazá,zkP - 26 / Cp - 18 / O - 8M-EVM TN matem.ano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
MEFEEnglish for Lifecs, en4Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26M-EVM ZLS VV Aano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MDMEDiagnostické metody v elektrotechnicecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MPMAPodnikový managementcs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
MM2VSemestrální práce 2cs2PovinnýklPR - 26ano
MEKVEkologie výrobycs5Volitelný oborovýzkP - 39 / COZ - 9 / O - 4ne
MSAJSpolehlivost a jakostcs5Volitelný oborovýzkP - 26 / Cp - 18 / L - 4 / O - 4ano
MTPLTechnologické projektování a logistikacs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / COZ - 39ano
MVSKVýroba součástek a konstrukčních prvkůcs6Volitelný oborovýzkP - 39 / L - 26ano
MMZEMalé zdroje elektrické energiecs5Volitelný mimooborovýzá,zkP - 26 / Cp - 6 / L - 20ano
MPRIProjektové řízení inovacícs6Volitelný mimooborovýzkP - 26 / Cp - 26 / O - 13ano
MVAFVakuová technikacs4Volitelný mimooborovýzkP - 13 / COZ - 12 / L - 14ano
MAPIAplikované inženýrstvícs2Volitelný všeobecnýEX - 8 / EX - 8 / C1 - 18 / C1 - 18ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5Volitelný všeobecnýzkCp - 52 / Cp - 52ano
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-EVM ZLS VV Bano
MESIEmbedded Systems for Industrial Controlen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-EVM ZLS VV Bano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-EVM ZLS VV Bano
XPOMPodnikatelské minimumcs4Volitelný všeobecnýP - 26 / COZ - 26M-EVM ZLS VV Bano
MPSYPower Systemsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-EVM ZLS VV Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MMSVDiplomová prácecs30PovinnýVD - 360ano
MXMVOdborná praxecs0PovinnýPX - 80ano
MELBBezpečná elektrotechnikacs2Volitelný všeobecnýzkP - 26ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
MFITDějiny a filozofie technikycs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XMAUManažerské účetnictvícs2Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
XMW5Programování v .NET a C#cs5Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-EVM ZLS VV Bano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-EVM ZLS VV Bano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26M-EVM ZLS VV Bano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26M-EVM ZLS VV Bano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26M-EVM ZLS VV Bano
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-EVM ZLS VV Bano
XTPRTechnické právocs3Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39M-EVM ZLS VV Bano
MTOCTheory of Communicationen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26M-EVM ZLS VV Bano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MEFEEnglish for Lifecs, en4Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ano
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs ics6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6Volitelný všeobecnýzá,zkCj - 26 / Cj - 26ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
M-EVM TN matem. 1 - 3 MDRE, MPSO, MMAT
M-EVM ZLS VV A 1 MEFE
M-EVM ZLS VV B 2 - 21 MAPI, XCA1, XCA3, XCA5, XMAU, XCA2, XCA4, MFIT, MEME, MESI, MMEN, XPOM, MPSY, MARC, MEDS, XEPO, XKPT, XPOU, MPPM, XTPR, MTOC