Detail předmětu

Projektové řízení

FEKT-XPRIAk. rok: 2016/2017

Předmět bude obsahovat zejména tyto oblasti: pojmy projektového řízení (vlastnosti projektu, fáze projektu, trojimperativ a další), metody projektového řízení (metoda logického rámce, studie proveditelnosti (feasibility study)), strukturovaný rozpad činností (work breakdown structure), plánování a řízení projektů metodou síťové analýzy (uzlově orientované grafy), Ganttovy diagramy, Histogramy zdrojů, Řízení rizik (s akcentem na metodu RIPRAN), metoda CPM (Critical Path Method) a PERT (analýza nákladů, času a zdrojů), počítačová podpora řízení projektů, operativní řízení implementace projektů, řízení změn v projektech, řešení krizí v projektech, komunikování a komunikace v projektech, řízení projektových rizik (včetně metody RIPRAN – Risk Project Analysis), týmová práce v projektovém řízení, další náležitosti projektu

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Získat znalosti metod projektového řízení. Absolventi budou schopni naplánovat, řídit a ukončit projekt. Budou umět využívat běžně používané metody a techniky projektového řízení, čímž se jim rozšíří kvalifikace o kompetence, které mohou využít nejen ve svém oboru. Porozumí oblasti, která je v současné době velmi preferovaná a od zaměstnavatelů vyžadovaná. Úroveň znalostí bude na úrovni mezinárodního standardu IPMA stupně D. Zároveň budou moci po úspěšném absolvování předmětu složit zkoušku v rámci Národní certifikace studentů.
Studenti si dále vyzkouší praktickou práci na projektu, zpracování části projektové dokumentace a její prezentaci. Dále se naučí pracovat v týmu, včetně jeho vedení a spolupráce mezi jednotlivými členy týmu při řešení praktického projektu. Výstupem kurzu bude obhájený týmový projekt, který zároveň může sloužit jako jeden z podkladů pro připuštění ke zkoušce v rámci Národní certifikace studentů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

Úvod do projektového řízení, definice projektu, trojimperativ, fáze projektu, předprojektové studie, metoda SMART, Logický rámec, WBS, Zakládací listina projektu, Ganttův diagram, Uzlově orientovaná síťová analýza, Analýza zainteresovaných stran, Rizika a jejich řízení, Analýza zdrojů (histogramy zdrojů, řešení přetížení zdrojů), RIPRAN, EVM, projektový tým, role v týmu, OBS, matice odpovědnosti, komunikační matice, základy rozpočtování projektů, ukončení projektu a jeho vyhodnocení.

Učební cíle

Absolvováním předmětu studenti získají znalosti metod a technik projektového řízení, tak aby mohli působit jako plnohodnotná součást projektových týmů v kterémkoli oboru. Kurz studenty připraví na mezinárodně uznávanou certifikační zkoušku IPMA stupně D, případně budou moci složit zkoušku v rámci Národní certifikace studentů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

[1] DOLEŽAL, J. a kol. Projektové řízení podle IPMA. Prah: Grada Publishing, 2009. 507 s.
[2] PITAŠ, J. a kol. Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.2. Brno: Společnost pro projektové řízení, 2011.
[3] LACKO, B.; JEŽKOVÁ, Z.; ŠVEC, J.; KREJČÍ, H. Základy projektového řízení. Elektronická verze. Brno: VUT, 2012.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AUDIO-P magisterský navazující

  obor P-AUD , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EEN , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EST , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EVM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-KAM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-MEL , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-SVE , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-TIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor