Detail předmětu

Electromechanical Systems

FEKT-MEMEAk. rok: 2016/2017

Kurs je přednášen v angličtině a je určen pro zájemce, kteří se chtějí seznámit s anglickou terminologií a základními poznatky z elektrických strojů, přístrojů, pohonů a výkonové elektroniky. Elektromechanická přeměna elektrické energie. Energetická bilance, určení ztrát a účinnosti. Elektrické pohony a výkonová elektronika.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- zvládnout základy anglické odborné terminologie z oblasti elektrických strojů, přístrojů, výkonové elektrotechniky elektrických pohonů,
- popsat hlavní části elektrických strojů a v anglickém jazyce,
- vysvětlit princip činnosti elektrických strojů a přístrojů v anglickém jazyce,
- vysvětlit a popsat charakteristiky základních prvků výkonové elektroniky v anglickém jazyce,
- vysvětlit činnost základních obvodů výkonové elektroniky v anglickém jazyce,
- vysvětlit činnost stejnosměrného a střídavého elektrického pohonu v anglickém jazyce.
- připravit a přednést prezentaci odborného tématu v anglickém jazyce.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

Základní zákony elektromagnetizmu.
Elektromechanická přeměna energie.
Princip činnosti a provozní vlastnosti transformátoru
Princip činnosti a provozní vlastnosti asynchronního motoru
Princip činnosti a provozní vlastnosti synchronního stroje
Aktivní prvky výkonové elektroniky. Dioda, tyristor, výkonový tranzistor.
Usměrňovače
Pulsní měniče
Spínané zdroje
Elektrické pohony. Definice pohonu. Princip činnosti.
Stejnosměrné pohony.
Střídavé pohony
Jištění elektrických zařízení

Učební cíle

Předmět si klade za cíl zvýšit kromě rozšíření odborných znalostí z elektromechaniky, elektrických pohonů a výkonové elektroniky, aktivní znalost anglického jazyka. Seznámit studenty s odbornou terminologií oboru a naučit je formulovat myšlenky a vyjadřovat se v anglickém jazyce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Hancock, N. N.:Electric Power Utilization,London, Pitman Press. 1989.
Majmudar, H.:Electromechanical Energy Converters,Allynaud Baron, USA. 1981.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní zákony elektromagnetizmu.
Elektromechanická přeměna energie.
Princip činnosti a provozní vlastnosti transformátoru
Princip činnosti a provozní vlastnosti asynchronního motoru
Princip činnosti a provozní vlastnosti synchronního stroje
Aktivní prvky výkonové elektroniky. Dioda, tyristor, výkonový tranzistor.
Usměrňovače
Pulsní měniče
Spínané zdroje
Elektrické pohony. Definice pohonu. Princip činnosti.
Stejnosměrné pohony.
Střídavé pohony
Jištění elektrických zařízení