Detail předmětu

Řízení a správa dat

FEKT-MRSDAk. rok: 2016/2017

Předmět se zabývá současnými počítačovými prostředky řízení, organizace a aktivní správy technických a organizačních dat zpracovaných v elektronické podobě - systémy Product Data Management. Touto problematikou se předmět zabývá na úrovni projektu, podniku i na úrovni vnější kooperace. Jako modelové příklady jsou použity především systémy PDM Works (fy SolidVision) a SmarTeam (fy SmartSolution). Praktická část výuky probíhá v prostředí produktu PDM Works na modelové databázi se simulovanými operacemi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

- Student bude seznámen s principem PDM - Product Data Management – systém pro řízení a správu podnikových dat.
- Student bude zvládat systém PDMWorks:
• ovládá nastavení řízení toku dat jednotlivců i pracovních skupin, nastavení přístupových práv, správa současného přístupu více uživatelů k datům, včetně provádění opatření zabraňující vzájemným konfliktům aktualizací provedených různými uživateli,
• ovládá bezpečnostní mechanismy, které zabraňují v neoprávněném přístupu k datům,
• orientuje s v problematice verzování a změnového řízení v daných systémech řízení a správy podnikových dat,
• zvládá možnost změny fyzické souborové struktury v databázi bez narušení činnosti stávajících uživatelů a procesů,
• ovládá mechanismy pro zálohování a zotavení po haváriích.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky jsou vedeny s použitím PowerPointové prezentace, krátkých videoklipů a filmů a diskuzí se studenty. Cvičení jsou rozdělena na počítačová a výpočtová cvičení. Student odevzdává jeden závěrečný samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

30 bodů za práci v semestru, 70 bodů za závěrečný test.

Osnovy výuky

Charakteristika a prostředky elektronické definice výrobku (EPD - Electronic Product Definition), vazby mezi složkami.
Struktura výrobku, struktura dat, databáze informací, sdílení dat v aktuálním čase, paralelní práce na projektu (concurrent engineering).
Systémy Product Data Management (PDM)- produkty, charakteristika.
Struktura produktu (Product Structure), trezor (Vault), tok práce (Workflow) jako hlavní prvky PDM systémů, které umožňují přístup ke struktuře, řízení přístupu k datům a rozdělování informací - vysvětlení, popis, charakteristika.
Systém PDM jako nástroj týmové spolupráce, vytváření a spravování struktury výrobku, komunikaci a správu i integraci dat. Řízení datových toků.
Problematika systémového administrátora, stanovení systémových operačních atributů, povolování přístupu a změn v datech, zálohování dat a jejich bezpečnost, monitoring výkonu PDM systému.
Program PDMWorks. Propojení aplikací.
Program PDMWorks. Běžná struktura produktu.
Program PDMWorks. Správa dokumentů. Řešení změnového řízení (ECO).
Program PDMWorks. Distribuce informace. Historie výrobku
Program PDMWorks. Navigace informace. Bezpečnost. Tok práce.
Srovnání funkcí, výkonu a možností dostupných systémů
Trendy vývoje v oblasti EPD a PDM.

Učební cíle

Seznámit studenty s počítačovými systémy správy technických dat zpracovanými v elektronické podobě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

MAXA, J. Řízení a správa dat. VET FEKT Brno: 2006. s. 1 ( s.) (CS)

Doporučená literatura

McGraw-Hill, Engineering Data Management - A Guide to Successful Implementation, Maidenhead, England, ISBN: 007- 707621-4.
Kenneth G. McIntosh, Engineering Data Management : A Guide to Successful Implementation, 1995, New York.
John Stark, Van Norstrand Reinhold, Engineering Information Management Systems: Beyond CAD/CAM to Concurrent Engineering Support, New York, NY, 1992, ISBN 0-442-01075-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 1. ročník, letní semestr, volitelný oborový

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 1. ročník, letní semestr, volitelný oborový
  obor M-MEL , 1. ročník, letní semestr, volitelný oborový

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 1. ročník, letní semestr, volitelný oborový

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Charakteristika a prostředky elektronické definice výrobku (EPD - Electronic Product Definition), vazby mezi složkami.
Struktura výrobku, struktura dat, databáze informací, sdílení dat v aktuálním čase, paralelní práce na projektu (concurrent engineering).
Systémy Product Data Management (PDM)- produkty, charakteristika.
Struktura produktu (Product Structure), trezor (Vault), tok práce (Workflow) jako hlavní prvky PDM systémů, které umožňují přístup ke struktuře, řízení přístupu k datům a rozdělování informací - vysvětlení, popis, charakteristika.
Systém PDM jako nástroj týmové spolupráce, vytváření a spravování struktury výrobku, komunikaci a správu i integraci dat. Řízení datových toků.
Problematika systémového administrátora, stanovení systémových operačních atributů, povolování přístupu a změn v datech, zálohování dat a jejich bezpečnost, monitoring výkonu PDM systému.
Program SmarTeam. Propojení aplikací.
Program SmarTeam. Běžná struktura produktu.
Program SmarTeam. Správa dokumentů. Řešení změnového řízení (ECO).
Program SmarTeam. Distribuce informace. Historie výrobku
Program SmarTeam. Navigace informace. Bezpečnost. Tok práce.
Srovnání funkcí, výkonu a možností dostupných systémů
Trendy vývoje v oblasti EPD a PDM.

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Systém SmarTeam - struktura, spolupráce modulů, přenos dat.
Simulované prostředí a modelová databáze - seznámení.
Správa procesů, centrální řízení souborů projektu.
Operace v prostředí modelové databáze, řízení přístupu k datům.
Změny v databázi, šíření aktuální informace, sdílení dat.