Detail předmětu

Odborná praxe

FEKT-MXMVAk. rok: 2016/2017

Obsahem oborové praxe je praktická činnost studenta, při které aplikuje teoretické poznatky získané během dosavadního studia. Praktická činnost může mít charakter vývojových, návrhářských nebo servisních prací. Probíhá v celkové délce 2 týdnů v podnicích a firmách elektrotechnického a elektronického průmyslu. Praxi si zařizuje student sám. Má možnost zvolit tuzemskou i zahraničí firmu. Praxi je třeba konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce magisterského studia na FEKT VUT. Praxe je započtena na konci posledního ročníku magisterského studia po předložení písemného potvrzení (formulář je k dispozici na webové stránce fakulty) o jejím absolvování.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- úspěšně absolvovat vstupní pohovor,
- vyřešit zadané odborné úlohy.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Podle požadavků firny. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student absolvuje odborné praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu a to v tuzemsku nebo v zahraničí.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky zápočtu:
Písemné potvrzení o absolvování odborné praxe.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Odborná praxe probíhá v podnicích a firmách elektronického průmyslu a to v tuzemsku i v zahraničí. Absolvování odborné praxe, souvislá doba trvání nesmí být kratší než 2 týdny.

Cíl

Cílem předmětu je absolvování odborné praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu, rezortu spojů a dalších elektronických a komunikačních služeb, ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M magisterský navazující

    obor M-EVM , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EVM , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

80 hod., povinná

Vyučující / Lektor