Detail předmětu

Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene I

FEKT-XJN3Ak. rok: 2016/2017

Kurs navazuje na předchozí studium na střední škole,příp. na absolvovaný kurz JN2 (Němčina pro mírně pokročilé)
Probíraná mluvnice je účinně využívána v poslechových a komunikativních aktivitách, zaměřených na běžné každodenní situace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby a poslechu.Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace.Umět informovat o svých zkušenostech.Umět zdůvodnit a vysvětlit.Umět informovat o svých plánech a úmyslech.Umět podat informaci a získat informaci.Schopnost pracovat s odbornými texty (čtení, porozumění, prezentace)

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musejí aktivně participovat na hodinách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet v zimním semestru a semestrální test a zkouška v letním semestru.
Zápočet se získává úspěšným absolvováním písemného testu z lekcí 1-6 z učebnice: Dr.H.P.Apelt, Mary Apelt:plus deutsch 3. FRAUS
Zkouška v letním semestru se skládá 1. z písemného testu z lekcí 7-16 z učebnice: Dr.H.P.Apelt, Mary Apelt:plus deutsch 3. FRAUS
2. z poslechového testu s úkoly na porozumění
3. z práce s originálním textem s úloly na porozumění

Osnovy výuky

Źivot ve městě a na venkově. Mluvnice: Stupňování příd. jmen a příslovcí. Vztažné věty. Auto. Orientace ve městě. Mluvnice: Srovnání. Konjunktiv II (Würde + Inf.). Cestování.země, obyvatelé,jazyky
Mluvnice:Ptéteritum smíšených sloves, spojky wenn a als, Plusquamperfektum. Kultura. Mluvnice:Futur I , předložky s 2. pádem. Povolání. Práce. Školní systém. Mluvnice: Používání slovesa LASSEN
Televize. Mluvnice: Infinitiv s ZU, krácení vedlejší věty,směrová příslovce hin- a her- Volný čas . Mluvnice: postavení NICHT ve větě (nicht brauchen -nicht müssen), vazby haben+zu+Inf, sein+zu+Inf., účelové věty Svátky. Oslava vánoc a jiných rodinných svátků. Atomová energie. Odborný text. Mluvnice: Trpný rod.stavové a průběhové pasivum Moje bydliště. Mluvnice: Způsobová slovesa v trpném rodě, slovosledy Odborný text. Mluvnice: Vztažné věty (pokračování) Historie Berlína Mluvnice: Skloňování příd. jmen po určitém a neurčitém členu, tvoření jmen obyvatelských, spojka ABY (dass, damit), zájmenná příslovce tázací Moje představy o budoucím životě a práci. Mluvnice: Konjunktiv II (realer Konditional) Život v zahraničí, náboženství, rasizmus Mluvnice: Konjunktiv II (irrealer Konditional), spojka als ob Nemoci. Lidské tělo Mluvnice: Přímá a nepřímá řeč Němčina. Mluvnice. Vícečlenné spojky

Učební cíle

Příprava orientovaná na obecnou němčinu a zčásti i odbornou němčinu.
Pozn.:Kurz je dvousemestrální

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Dr.H.P.Apelt, Mary Apelt:plus deutsch 3

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

L1 - Źivot ve městě a na venkově
Mluvnice: Stupňování příd. jmen a příslovcí
Vztažné věty
L2 - Auto. Orientace ve městě.
Mluvnice: Srovnání. Konjunktiv II (Würde + Inf.)
L3 - Cestování.země, obyvatelé,jazyky
Mluvnice:Ptéteritum smíšených sloves, spojky wenn a als, Plusquamperfektum
L4 - Kultura
Mluvnice:Futur I , předložky s 2. pádem
L5. - povolání. Práce. Školní systém
Mluvnice: Používání slovesa LASSEN
L.6 - Televize
Mluvnice: Infinitiv s ZU, krácení vedlejší věty,směrová příslovce hin- a her-
L.7 - Volný čas
Mluvnice: postavení NICHT ve větě (nicht brauchen -nicht müssen), vazby haben+zu+Inf, sein+zu+Inf., účelové věty
L.8 - Svátky.
Oslava vánoc a jiných rodinných svátků.
L.9 - Atomová energie. Odborný text.
Mluvnice: Trpný rod.stavové a průběhové pasivum
L.10 - Moje bydliště.
Mluvnice:Způsobová slovesa v trpném rodě, slovosledy
L.11 - Odborný text.
Mluvnice: Vztažné věty (pokračování)
L.12 - Historie Berlína
Mluvnice: Skloňování příd. jmen po určitém a neurčitém členu, tvoření jmen obyvatelských, spojka ABY (dass, damit), zájmenná příslovce tázací
L.13 - Moje představy o budoucím životě a práci
Mluvnice: Konjunktiv II (realer Konditional)
L.14 - Život v zahraničí, náboženství, rasizmus
L.15 - Mluvnice: Konjunktiv II (irrealer Konditional), spojka als ob
L.16 - Nemoci. Lidské tělo
Mluvnice: Přímá a nepřímá řeč
L.17 - Němčina.
Mluvnice. Vícečlenné spojky
L.11 -