Detail předmětu

Advanced Radio Communication Systems and Their Components

FEKT-MARCAk. rok: 2016/2017

Předmět je koncipován jako přehled nejnovějších trendů vývoje v oblasti rádiové komunikace. Historie rádiové komunikace; antény a šíření rádiových vln; systémy s rozprostřeným spektrem a s více nosnými; napájení embedded systémů; komunikace optickými spoji; kódování multimediálních signálů; digitální terestrické televizní vysílání a mobilní televise; radiolokační systémy; radiofrekvenční identifikace; systémy pro mobilní komunikaci; koexistence rádiových komunikačních systémů: elektromagnetická kompatibilita; centrum senzorických, informačních a komunikačních systemů.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Anglická terminologie z oblasti moderní rádiové komunikace a její praktické použití.

Prerekvizity

Žádné.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Metody vyučování zahrnují anglické přednášky a test.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemné testy během semestru (100 bodů).

Osnovy výuky

01. Historie rádiové komunikace (J. Poměnková)
02. Antény a šíření rádiových vln (J. Láčík)
03. Systémy s rozprostřeným spektrem a s více nosnými (R. Maršálek)
04. Napájení embedded systémů (M. Kubíček)
05. Komunikace optickými spoji (L. Hudcová)
06. Kódování multimediálních signálů (M. Slanina)
07. Digitální terestrické televizní vysílání a mobilní televize (T. Kratochvíl)
08. Radiolokační systémy (J. Šebesta)
09. Radiofrekvenční identifikace (V. Derbek)
10. Systémy pro mobilní komunikaci (L. Klozar)
11. Koexistence rádiových komunikačních systémů: Elektromagnetická kompatibilita (J. Dřínovský)
12. Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (Z. Raida)
13. Shrnutí, diskuse (J. Poměnková)

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s odbornou anglickou terminologií.

Základní literatura

SKLAR, B. Digital Communications: Fundamentals and Applications. Upper Saddle River: Prentice Hall Inc. 2001. ISBN 0-1308-4788-7. (EN)
XIONG, F. Digital Modulation Techniques. Boston: Artech House, 2006. ISBN 1-5805-3863-0 (EN)
GALLO, M.A., HANCOCK, W.M. Computer Communications and Networking Technologies. Course Technology, 2005. ISBN 0-5344-2363-9. (EN)
PANDYA. R. Mobile and Personal Communication Systems and Services. New York: J. Wiley and Sons, 2004. ISBN 0-4716-6745-5. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EEN , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EST , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-KAM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-MEL , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-SVE , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-TIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EEN , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EST , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EVM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-KAM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-MEL , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-SVE , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-TIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

01. Antennas and Propagation of Radio Waves (J. Láčík)
02. History of Radio Communication (M. Slanina)
03. Spread Spectrum and Multi-carrier Systems (R. Maršálek)
04. Power Supplies for Embedded Systems (M. Kubíček)
05. Optical Communications (L. Hudcová)
06. Coding of Multimedia Signals (M. Slanina)
07. Digital Terrestrial Television and Mobile Video Broadcasting (T. Kratochvíl)
08. Radar Systems (J. Šebesta)
09. Radio Frequency Identification (V. Derbek)
10. Mobile Communication Systems (J. Prokopec)
11. Coexistence of Radio Communication Systems: EM Compatibility (J. Dřínovský)
12. The Centre of Sensor, Information and Communication Systems (Z. Raida)
13. Wrap up, Discussion & Quiz (M. Slanina)