Detail předmětu

English for Life

FEKT-MEFEAk. rok: 2016/2017

Kurz angličtiny se zaměřením na pokročilé procvičování a osvojování dovedostí v rámci praktické verbální i písemné komunikace. Semináře zahrnují nejen širokou škálu funkčních prvků jazyka, ale také forem práce, k nimž náleží především aktivní diskuse, prezentace, interpretace audiovizuálních materiálů a tvorba textu spojená s jeho podrobným rozborem. Témata pokrývaná v průběhu semestru jsou navržena tak, aby studentům umožnila efektivnější užívání anglického jazyka v každodenním pracovním i společenském životě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace v euroamerickém kulturním a profesním prostoru.
Schopnost aktivně užívat angličtinu v široké škále každodenních situací.
Schopnost vést běžnou pracovní komunikaci, účastnit se pracovních porad a vytvářet základní formální dokumenty v angličtině.
Schopnost týmové práce v anglickém jazyce. Porozumění nezkrácenému slyšenému projevu.
Schopnost ústně English prezentace před mnoha lidí.
Schopnost klást různé ústní moderátorů souvisejících otázek v angličtině na různých prezentacích.

Prerekvizity

Vyžadují se znalosti anglického jazyka na úrovni bakalářského studia s úspěšné vykonanou zkouškou XAN4.
Studenti, kteří se chtějí kurzu zkoušku a získat jejich úvěry jsou povinni absolvovat minimálně 75% na cvičeních / přednáškách.

Poznámka: Studenti, kteří mají bakalářský titul v Angličtina v elektrotechnice informatice (AJEI-H), se musí zaregistrovat v MEFE. Nicméně, budou tyto student automaticky obdrží své úvěry a není nutné navštěvovat třídy nebo přijmout žádné zkoušky nebo zkoušky, které ostatní MEFE studenti musí učinit.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výukové metody zahrnují přednášky, semináře, audiovizuální prezentace, obchodní a technické konverzace a studentské prezentace. Každý student je povinen podat ústní prezentace před svými vrstevníky v průběhu.

Způsob a kritéria hodnocení

40% semestrální test:

Semestrální test založený na látce probírané v průběhu výuky, včetně gramatiky (viz. "osnova").
Maximum získaných bodů je 40, minimum je 24 (60%).

60% zkouška:

Zkouška je písemná a ústní:

- Písemná část se skládá ze dvou typů úkolů: napsání formálního dopisu a odpovědi na otázky spojené s kulturními studiemi.

- Ústní část má formu prezentace ve třídě.

Maximálni počet bodů u zkoušky je 60 bodů (30 za písemnou část a 30 za ústní část). Student přitom musí získat minimálně 50% z každé části.

Studenti se musí zúčastnit přibližně 75% tříd každý semestr (tedy neměli nechat ujít více než 3 hodiny), pokud mají oprávněný důvod neúčasti,
aby bylo možné získat kredity pro kurz.

Osnovy výuky

Zimní semestr

I Úvod
II Gramatika I
III Grammar II
IV Úvod do euroamerické kultury
V Slovní zásoba Review a větné stavby
VI Technická / Kulturní (Hoover Dam)
VII Englishes of the World
VIII Technická / Kulturní (CN Tower a odborné texty)
IX Profesní angličtina
X Prezentací I
XI Prezentací II
XII Semestr Review
XIIII Semestrální test

Letní semestr

I Kulturní studia I (EU)
II Kulturní studia II (USA)
III Kulturní studia III (země Britské společenství)
IV Komunikace napříč kulturami I
V Kulturní Workshop (prezentace studentů)
VI Dopis Psaní I
VII Dopis Psaní II (např životopisy, krycí dopisy, atd.),
VIII Komunikace napříč kulturami II
IX Kulturní Workshop (prezentace studentů)
X Kulturní Workshop (prezentace studentů)
XI Potpourri (např studijní pobyty, obchodní angličtinu, dopis psaní, slovní zásobu, atd-rozhodne individuální přednášející)
XII Semestr Review
XIII Písemná zkouška

Učební cíle

Prohloubení znalostí a dovedností v anglickém jazyce a příprava na každodenní pracovní praxi.
Vytvoření resp. doplnění obrazu o kulturních základech euroamerické civilizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AUDIO-P magisterský navazující

  obor P-AUD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program AUDIO-P magisterský navazující

  obor P-AUD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky