Detail předmětu

Počítačové návrhové systémy

FEKT-MPNSAk. rok: 2016/2017

Vlastnosti systémů pro návrh elektrotechnických schémat (OrCAD, PADS) v návaznosti na tvorbu desek plošných spojů s důrazem na automatické nástroje a použití databází součástek. Propojení na systémy pro tvorbu desek plošných spojů (DPS), propojení na simulační systémy (PSPICE), export schémat a knihoven, popis výstupních souborů, konverze na jiné formáty. Použití specializovaných systémů pro tvorbu výstupní dokumentace.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu MPNS je schopen:
- využívat pokročilých nástrojů pro práci se schématem, s hierarchickou strukturou návrhu a správou vlastností součástek při návrhu elektrických schémat
- využívat a spravovat databázové systémy součástek pro návrh schémat
- využít simulační prostředí OrCAD PSpice pro jednoduché simulace elektrických obvodů
- vytvářet desky plošných spojů v systémech OrCAD PCB Editor a PADS Layout s využitím manuálních, interaktivních i automatických nástrojů včetně podrobného nastavení těchto nástrojů
- popsat vlastnosti objektů pro vytváření podkladů pro výrobu desek plošných spojů včetně vrtacích výkresů a využít prostředí programů OrCAD PCB Editor, PADS Layout a specializovaný nástroj BluePrint pro tvorbu výstupní dokumentace DPS

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen: - využít programové prostředky systémů PADs a OrCad pro návrh schémat a desek plošných spojů - využít návrhová pravidla při návrhu obvodového schématu

Doporučená nebo povinná literatura

aktuální referenční přiručky SW produktů. (EN)
NOVÁK, V.; BAČA, P. Pocitacove_navrhove_systemy_S+ P. Pocitacove_navrhove_systemy_S+ P. Brno: 2007. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

až 40 bodů za cvičení (body student získává za půlsemestrální test)
až 60 bodů za zkoušku (zkouška se skládá z písemné části formou testových otázek a zpracování praktické úlohy)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Orcad - úvod do problematiky, návrhové prostředí, práce s editorem schémat
2. CIS (component information systém), správa knihovních prvků, tvorba rozpisky materiálu, vytváření verzí a variant
3. Práce s editorem schémat, tvorba netlistu, propojení s programem Pspice
4. Simulace v prostředí OrCAD PSpice, nastavení parametrů
5. Návrh desek v programu Orcad PCB Editor, editační příkazy, interaktivní nástroje
6. Pokročilé nastavení PCB Editor, automatické nástroje, propojení na autorouter
7. Vytváření výstupní dokumentace pomocí nástrojů systému Orcad PCB Editor
8. Editor schemat Pads Logic, prostředí, zásady kreslení schématu, editační možnosti, tvorba netlistu
9. Pads Layout, úvod do problematiky, prostředí, postup při návrhu desky, zhotovení obrysu desky, natažení netlistu
10. Pads Layout, rozmístění součástek, kreslení spojů, návrh desky bez netlistu, kontrola návrhu, Import a export změn z Pads Logic, výstupy, slovník pro pcb
11. PADS Router, prostředí, vazby mezi routerem a návrhem DPS, zásady použití routeru, příklady automatického routování, typy routovacích kol, nastavení routovacích možností autorouteru
12. Technologické výstupy, tvorba osazovacího výkresu, nepájivé masky, masky pro nanášení lepící pasty. Gerber data ve formátu 274X, možnosti zobrazení gerber dat.
13. Propojení PADS programů s dalšími CAM programy, práce v prostředí BluePrint, CAM350, dotazy a odpovědi

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti problematiky počítačového návrhu DPS s využitím databázových systémů pro správu knihovních prvků, pokročilých interaktivních a automatických nástrojů pro návrh DPS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M magisterský navazující

    obor M-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

22 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor