Detail předmětu

Aplikované inženýrství

FEKT-MAPIAk. rok: 2016/2017

Studenti získají dobrou představu o segmentaci trhu, zákaznických požadavcích a jejich následné transformaci do specifikace požadavků na produkt, metodikou Six Sigma a základními principy používanými ve vývojové prostředí a návazností výrobního procesu na proces vývojový, včetně strategického nákupu a moderních přístupů jako je e-sourcing. V průběhu kurzu budou uváděny specifické praktické příklady ze všech oblastí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se základními principy vývoje produktu v průmyslové praxi se všemi souvisejícími aspekty na příkladu společnosti Honeywell.

Prerekvizity

Nejsou vyžadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky a diskuze se studenty.

Způsob a kritéria hodnocení

Minimum 80% docházka do cvičení.

Osnovy výuky

1. Identifying Customer Values
2. Market Segmentation
3. Voice of Customer
4. Quality Function Deployment & Critical-To-Quality factors
5. Design for 6 Sigma (DFSS)
6. Simple Design Principles
7. Design for Manufacturing
8. Strategic Sourcing & Standardized Parts
9. e-Sourcing

Učební cíle

Cílem kurzu “Good engineering / Aplikované Inženýrství” je rozvinout u studentů znalosti principů používaných při vývoji v průmyslové praxi a tímto rozšířit jejich znalosti z oblasti teoretické do oblasti praktické – průmyslové.

Základní literatura

Výukové materiály firmy Honeywell. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Exkurze

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor