Detail předmětu

Technologické projektování a logistika

FEKT-MTPLAk. rok: 2016/2017

Předmět se věnuje problematice inovace výrobního procesu, jednotlivým etapám návrhu, modelování výrobních systémů, projektové přípravě výroby, metodice projektového řešení a projektového plánování. Studenti se seznámí s ERP(Enterprice Resource Planning), návrhem procesů, výrobními diagramy, návrhy zařízení. Dalšími pojmy jsou zásobovací logistika,manipulace s materiálem,logistické nástroje a technologie. Velká část je věnována projektování předvýroby a výroby, projektování montáží, metoda ALB (Assembly line balancing).Studie proveditelnosti, včetně ekonomického hodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu Technologické projektování a logistika MTPL je schopen :
-.pracovat plnohodnotně v jakémkoliv projektovém týmu
-.protože je vybaven potřebnými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi,
.tak dokáže zpracovat a realizovat projekt výroby, logistiky i dalších potřebných oblastí
souvisejících s elektrotechnickou výrobou
- optimalizovat, eventuálně navrhnout výrobní logistiku podniku
- využívat normu ISO 14 000, EMAS, normy související a jejich využití v podniku
- navrhovat inovace i nová řešení výroby
- vytvářet projekty výroby
- připravovat podrobné podklady potřebné pro realizaci projektu, včetně ekonomického
hodnocení.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná.
Závěrečná zkouška:
seminární práce - max.20b
zkouška - max.80b
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu mohou být každoročně aktualizovány vyhláškou garanta předmětu.

Osnovy výuky

Předmět se věnuje problematice projektového řízení, inovacím i novým návrhům výrobního procesu, jednotlivým etapám návrhu, modelování výrobních systémů, projektové přípravě výroby, metodice projektového řešení a projektového plánování. Studenti se seznámí s ERP(Enterprice Resource Planning), návrhem procesů, výrobními diagramy, návrhy zařízení. Dalšími pojmy jsou zásobovací logistika, manipulace s materiálem, logistické nástroje a technologie. Velká část je věnována projektování předvýroby a výroby, projektování montáží, je vysvětlena metoda ALB (Assembly line balancing), Studie proveditelnosti, včetně ekonomického hodnocení.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšíření znalostí potřebných pro projektování elektrotechnických výrob, znalostí logistiky a základů projektového řízení, včetně studie proveditelnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Sule, D., R.:Manufacturing Facilities, PWS Boston (EN)
Cedarleaf, J.:Plant Layout and Flow Improvement,Bluecreek, P.C. Washington (EN)
Kališ J., Říha M., MS Office Projekt, CPress (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný oborový
  obor M-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod.
Návrh inovace výrobního procesu, návrh nové výroby.
Etapy návrhu, časový plán.
Modelování výrobních systémů.
Projektová příprava výroby, metodika projektového řešení a projektového plánování.
LOGFRAME
ERP(Enterprice Resource Planning),
Návrhy procesů, výrobní diagramy, návrhy zařízení.
Zásobovací logistika,manipulace s materiálem.
Logistické nástroje a technologie.
Projektování předvýroby a výroby.
Projektování montáží, metoda ALB (Assembly line balancing).
Studie proveditelnosti, včetně ekonomického hodnocení.

Cvičení odborného základu

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod
Logframe a jeho použití.
Zadání projektu.
Projektové řízeni.
ERP(Enterprice Resource Planning).
Zásobovací logistika.
Výrobní logistika.
Manipulace s materiálem.
Logistické nástroje a technologie.
Pareto, FMEA(Failure Mode nad Effects Analysis.
Metoda ALB (Assembly line balancing)
Projektové řešení.
Studie proveditelnosti.
Efektivnost investic.