Detail předmětu

Inženýrská pedagogika a didaktika

FEKT-XIPDAk. rok: 2016/2017

IPD se zabývá v souladu se základy obecné pedagogiky všemi návaznými oblastmi studia a specifikací vlivů technických obsahů a jejich ovlivnění výukovými metodami. Jsou specifikovány cíle výuky a učení ve vyučování odborným předmětům s respektováním jejich hierarchie. Struktura přednášek zohledňuje odbornosti účastníků studia.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti interpretují pojem výchova, vyjmenovávají funkce pedagogiky ve vzdělávacím systému ČR. Definují činitele výuky. Vysvětlují teoretické základy vyučování a učení. Formulují realizaci výuky, hodnotí výsledky výuky. Popisují jednotlivé historické etapy pedagogických systémů. Na příkladu modelového chování žáků v případových studiích interpretují chování žáků v pedagogických termínech a navrhnou adekvátní pedagogickou intervenci.

Prerekvizity

Zájem o předmět.

Literatura

Melezinek, A.: Inženýrská pedagogika, ČVUT Praha, 1994
viz elektronické texty pro daný obor na www.feec.vutbr.cz
Kalhous, Z., Obst, O. a kol.: Školní didaktika. Portál. Praha 2002
Průcha, J.: Moderní pedagogika, Portál, Praha, 2002
Petty, G.: Moderní vyučování, Portál, Praha, 1996

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.Metody vyučování: přednáška, diskuse, samostatná prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečná zkouška je provedena ústní, popř. i písemnou formou. Obsahem zkoušky je aplikace uvedených výstupů studia.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do studia
2. Výukové cíle a učební úlohy
3. Učivo, jeho didaktická analýza
4. Strukturování učiva
5. Formy a metody výuky
6. Osobnost učitele
7. Student a měření výsledků jeho výuky
8. Formování osobnosti studenta
9. Projektování výuky
10. Realizace výuky
11. Hodnocení výuky.
12. Dějiny pedagogických systémů.

Cíl

Zavádění různých vyučovacích metod s nejdůležitějšími způsoby jejich aplikace do výchovně vzdělávacího procesu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Doporučuje se vřele aktivní účast na přednáškách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AJEI-H bakalářský

  obor H-AEI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor A-BTB , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EST , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-F magisterský navazující

  obor F-BTB , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EST , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor