prof. Ing.

Marcela Karmazínová

CSc.

FCE – Professor

+420 54114 7310
karmazinova.m@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.

Projects

 • 2022

  Teoretická a experimentální analýza ocelových a ocelobetonových konstrukčních prvků a detailů, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Teoretický výzkum únosnosti slepých šroubů u demontvatelných ocelobetonových spřažených nosníků, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  TeoretIcká analýza a optimalizace dřevobetonových spřažených nosníků, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Teoretická analýza a optimalizace rozměrů a volby pevnosti materiálu u ocelobetonových spřažených nosníků, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  FW01010206, Zefektivnění návrhu tenkostěnných za studena tvarovaných ocelových nosníků z hlediska únosnosti a požární odolnosti, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 30.06.2021
  Detail

 • 2019

  Pokročilé konstrukční prvky na bázi dřeva a kompozitů pro objekty občanské výstavby, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Teoretické a konstrukční problémy ocelových konstrukcí a konstrukcí kombinovaných z oceli, betonu, dřeva a kompozitů, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  TJ02000171, Tyčové prvky skeletu dřevostavby s využitím tvrdého dřeva, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  TN01000056, Centre of Advanced Materials and Efficient Buildings, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2018

  Efektivní návrh a analýza vybraných konstrukčních prvků, detailů a spojů s ohledem na jejich skutečné chování a použitý materiál, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2016

  Moderní metody smykového spojení spřažených ocelobetonových prvků, experimentální analýza, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Využití moderních materiálů a pokročilých technologií v návrhu prvků spřažených ocelobetonových konstrukcí, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  EGP INVEST-vypr.zprávy-Karmazínová, zahájení: 15.10.2015, ukončení: 30.10.2015
  Detail

  EGP INVEST-vypr.zprávy-Karmazínová 16361679 EGP INVEST-vypr.zprávy-Karmazínová, zahájení: 15.10.2015, ukončení: 30.10.2015
  Detail

  EGP INVEST - vyprac. zprávy - Karmazínová, zahájení: 25.06.2015, ukončení: 30.06.2015
  Detail

  Teoretická a experimentální analýza skutečného působení spřažených ocelobetonových nosníků s lištou pro pcb-W technologii, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  EGP INVEST-vypr.hodn.zpr.-Karmazínová, zahájení: 16.12.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  EGP INVEST-vypr.hodn.zpr.-Karmazínová, zahájení: 19.11.2014, ukončení: 25.11.2014
  Detail

  ŽPSV-prov.protot.zk.-Karmazínová, zahájení: 19.02.2014, ukončení: 28.02.2014
  Detail

  Tlačené a ohýbané konstrukční prvky moderních spřažených konstrukcí, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Způsoby vyhodnocení spřaženého dřevobetnového nosníku vyztuženého externí FRP výztuží, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Teoretická a experimentální analýza odolnosti ocelobetonových nosníků s deskou z lehkého betonu, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Skutečné chování a odolnost spřaženého dřevobetonového nosníku vyztuženého extrení FRP výztuží, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Experimentální analýza vzpěrné únosnosti tlačených trubek vyplněných betonem vysoké pevnosti, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Navrhování a skutečné působení progresivních konstrukčních prvků z oceli, konstrukčního skla, betonu s důrazem na stabilitní problémy, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  TA02030318, Výzkum nutných provozních parametrů perspektivních mostních provizórií určených pro železniční dopravu, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Rozbor konstrukčních systémů kovových mostů ve výuce, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  TA01030849, Vývoj provizória pro pěší a cyklistickou dopravu z materiálů vyšších pevností, zahájení: 01.02.2011, ukončení: 30.09.2013
  Detail

  Inovace studijních podkladů pro výuku předmětu BO04 Kovové konstrukce I s důrazem na aplikaci aktuálně platných evropských norem, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Moderní spolehlivé a efektivní kompozitní konstrukční prvky z pokročilých materiálů na bázi oceli, dřeva, betonu, vláknových kompozitů a jejich kombinací., zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Dřevěné nosníky zesílené externí FRP výztuží, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  MEB0810113, Teoretická a experimentální analýza ocelobetonových tlačených prutů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2009

  Čítanka výkresů ocelových konstrukcí, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Inovace výuky předmětu BO09 Kovové mosty I v prezenční formě studia , zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  GA103/09/0597, Ocelobetonové tlačené pruty z materiálů vysokých pevností, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Inovace počítačových učeben pro výuku odborných předmětů studijního programu Stavební inženýrství na Stavební fakultě VUT, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2007

  GA103/07/0628, Spolehlivý a efektivní návrh nosných konstrukcí s využitím výsledků experimentů, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  GA103/06/1107, Teoretická a experimentální analýza ocelových rozpěrných kotev při namáhání statickými a dynamickými účinky zatížení, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2005

  Výpočtové modely ocelových příhradových mostů s otevřeným příčným uspořádáním, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail