Project detail

Využití moderních materiálů a pokročilých technologií v návrhu prvků spřažených ocelobetonových konstrukcí

Duration: 01.03.2016 — 28.02.2017

On the project

Řešení předkládaného projektu přispěje k poznání skutečného chování ocelobetonových kompozitních prvků tvořených materiály s vysokou pevností. Vývoj nových materiálů je vždy spojen s problémem nedostatku adekvátních norem, návrhových směrnic a potřebných zkušeností. Z tohoto důvodu se projekt zaměřuje na experimentální ověření aplikace teorie pro spřažené ocelobetonové prvky z materiálů vysokých pevností. Výsledky získané řešením projektu doplní dosavadní výzkumy provedené v rámci Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí.

Keywords
kompozitní konstrukce; kompozitní prvky; moderní materiály; vysokopevnostní materiály; ocelobetonové konstrukce; kompozitní sloupy

Key words in English
composite constructions; composite elements; high-strength materials; composite steel-concrete structures; composite columns

Mark

FAST-J-16-3804

Default language

Czech

People responsible

Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Václavíková Veronika, Ing. - fellow researcher
Havíř František, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2016-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2016-01-01 - 2016-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2016-01-01 - 2017-12-31)

Results

HAVÍŘ, F. Comparison of steel-concrete composite columns of multi-storey buildings. In 8th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture for PhD. Students and Young Scientists below 35 years old. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2016. p. 1-9. ISBN: 978-80-553-2537-8.
Detail