Project detail

Ocelobetonové tlačené pruty z materiálů vysokých pevností

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2011

Mark

GA103/09/0597

Default language

Czech

People responsible

Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2009-01-01 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2009-01-01 - 2011-12-31)

Results

BUKOVSKÁ, P. Optimalizace průřezu sloupů z uzavřených ocelových profilů vyplněných betonem. In Sborník anotací konference Juniorstav 2011. JUNIORSTAV. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2011. s. 136-136. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Initial Imperfections of Steel and Steel-Concrete Circular Columns. WSEAS TRANSACTIONS ON APPLIED AND THEORETICAL MECHANICS, 2014, vol. 2014, no. 9, p. 27-34. ISSN: 1991-8747.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Srovnání únosností spřažených ocelo-betonových sloupů z materiálů vyšších pevností. In Zborník prednášok z 36. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií "Oceľové, drevené a kompozitné konštrukcie a mosty". Žilina: 2010. s. 205-208. ISBN: 978-80-970171-5-6.
Detail

ŠTRBA, M.; RÖDER, V. The comparison of HSS and HPC composite columns of circular and H cross-section. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference VSU' 2010, Vol. I. International scientic conference VSU. VSU. Sofia, Bulharsko: VSU Sofia, 2010. p. 131-136. ISSN: 1314-071X.
Detail

RÖDER, V.; KARMAZÍNOVÁ, M. Optimalizace návrhu ocelobetonových sloupů z materiálů vyšších pevností. Konstrukce, 2009, roč. 8, č. 3/2009, s. 21-26. ISSN: 1213-8762.
Detail

KALA, Z.; PUKLICKÝ, L.; OMISHORE, A.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Stability Problems of Steel-Concrete Members Composed of High Strength Materials. Journal of civil engineering and management, 2010, vol. 16, no. 3, p. 352-362. ISSN: 1392-3730.
Detail

RÖDER, V. Numerická analýza tlačeného ocelobetonového prutu tvořeného částečně obetonovaným H-průřezem. Juniorstav 2011, sborník anotací. Brno: VUT FAST, 2011. s. 148-148. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

RÖDER, V. Teoretická a numerická studie vlivu reziduálních napětí na tlačený ocelobetonový sloup. Juniorstav 2010, Sborník anotací. Brno: VUT FAST, 2010. s. 161-161. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

VOKATÝ, T. Ocelobetonové konstrukce pozemních staveb z progresivních materiálů. In XII. Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 110.výročí založení FAST v Brně konané v Brně. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 119-122. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Resistance of Steel-Concrete Composite Beams with Glass-Fibre-Reinforced Concrete Slab. In Proceedings of the 10th International Conference on Advances in Steel Concrete Composite and Hybrid Structures. I. Singapore: Research Publishing services. Singapore, 2012. p. 435-442. ISBN: 981-07-2615-5.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Methods of the design assisted by testing – applicable tools for the design resistance evaluation using test results. In Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematical Models for Engineering Science. 1. Puerto de la Cruz, Tenerife: WSEAS Press, 2011. p. 31-36. ISBN: 978-1-61804-055-8.
Detail

BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; NEUBAUEROVÁ, P. Buckling resistance of steel tubular columns filled by high-strength concrete. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. 1. Cambridge, U.K.: WSEAS Press, 2012. p. 172-177. ISBN: 978-1-61804-071-8.
Detail

PUKLICKÝ, L. Probabilistic Analysis for Design Assessment of Composite Steel-and–Concrete Compression Members. In Engineering Mechanics 2011. Svratka: 2011. p. 499-502. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Design assisted by testing – a powerful tool for the evaluation of material properties and design resistances from test results. INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, 2012, vol. 6, no. 2, p. 376-385. ISSN: 1998-0140.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Reliable and effective design of composite members - Steel-concrete composite members using high-strength materials. In Eurosteel 2011 ( 6th European Conference on Steel and Composite Structures Budapest, Hungary). ECCS. Budapest: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2011. p. 1839-1844. ISBN: 978-92-9147-103-4.
Detail

BUKOVSKÁ, P. Numerical model of steel tube filled by high-performance concrete. In Proceedings of the 3rd PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture. Herlany: The Technical University of Košice, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-553-0639-1.
Detail

BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M. High-performance concrete-filled steel tubes. In Proceedings of the 6th European Conference on Steel and Composite Structures. Budapest: ECCS 2011, 2011. p. 1749-1754. ISBN: 978-92-9147-103-4.
Detail

BUKOVSKÁ, P. Vliv pevnosti betonu na chování tlačených ocelových trubek vyplněných betonem. In SBORNÍK ANOTACÍ KONFERENCE JUNIORSTAV 2012. JUNIORSTAV. Brno: CERM, 2012. s. 177-177. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Steel-concrete composite structural members using high-strength materials. In Proceedings of the 7th International Conference on Steel and Aluminium Structures "Advances in Steel and Aluminium Structures". I. Singapore: Research Publishing Services: Singapore, 2011. p. 246-252. ISBN: 978-981-08-9247-0.
Detail

BUKOVSKÁ, P. Ověření spolehlivosti ocelových trubek vyplněných betonem pomocí pravděpodobnostní analýzy. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE, Conference Section 7, Young Scientist 2012. The 4th PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture. Košice: Technical University of Kosice, Civil Engineering Faculty, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-0904-0.
Detail

BUKOVSKÁ, P. Influence of Concrete Strength on the Behavior of Steel Tubular Columns Filled by Concrete. International Journal of Mechanics, 2012, roč. 6, č. 3, s. 149-157. ISSN: 1998-4448.
Detail

BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M. Behaviour of the tubular columns filled by concrete subjected to buckling compression. Procedia Engineering, 2012, vol. 40, no. 1, p. 68-73. ISSN: 1877-7058.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Steel-concrete composite columns composed of high-strength materials – experimental analysis of buckling resistance. In Advances in Civil Engineering and Building Materials. I. Hong Kong: CRC Press, Taylor and Francis Group, BALKEMA, 2012. p. 755-759. ISBN: 978-0-415-64342-9.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Buckling resistance of steel and high-strength-concrete circular columns. In Advances in Steel Structures. Vol. I. Nanjing: Southeast University Press: Nanjing, 2012. p. 289-295. ISBN: 978-7-5641-3400-6.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z.: Geometrie prutů; Zařízení pro verifikaci počáteční geometrie kovových prutů kruhového průřezu. Laboratoř Ústavu KDK FAST VUT. (funkční vzorek)
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z.: Zkušební zařízení; Zatěžovací sestava pro zkoušení tlačených prutů. Ústav KDK - zkušebna. URL: http://www.kdk.fce.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail